Zakład Nowych Materiałów Funkcjonalnych do Konwersji Energii | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zakład Nowych Materiałów Funkcjonalnych do Konwersji Energii

Zakłady Naukowe

Zakład Nowych Materiałów Funkcjonalnych do Konwersji Energii

W Zakładzie realizowane są prace z zakresu syntezy, badania i zastosowania nowych materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w urządzeniach do konwersji różnych form energii (elektryczna, chemiczna, cieplna itp.).

Aktualny nurt badań zespołu dotyczy tlenkowych ogniw paliwowych SOFC/tlenkowych elektrolizerów SOEC, urządzeń termoelektrycznych, reaktorów do produkcji wodoru, czujników elektrochemicznych.

W tematyce tlenkowych ogniw paliwowych i elektrolizerów zespół posiada doświadczenie w zakresie konstrukcji ogniw SOFC/SOEC (poszukiwanie nowych, alternatywnych materiałów o oczekiwanych właściwościach na elektrody/elektrolit/interkonektor, wykorzystywanie różnych technik nanoszenia komponentów, np. screen printing, tape casting, piroliza aerozolowa, spin-coating, PVD itd.), modyfikacji ogniw fabrycznych w celu zmiany właściwości ogniw (np. nanoszenie dodatkowych warstw funkcjonalnych, nasączanie materiałami katalitycznymi w celu zmiany oczekiwanych właściwości), badania zjawisk degradacji ogniw SOFC/SOEC in-situ i post-mortem, badania procesów wewnętrznego reformingu węglowodorów w SOFC, badania procesów ko-elektrolizy CO2 i H2O przy jednoczesnej syntezie metanu w SOEC, badania parametrów pracy ogniw w dowolnych warunkach (temperatura, skład gazu, ciśnienie, przepływ).

W tematyce materiałów termoelektrycznych zespół dysponuje bogatą wiedzą i doświadczeniem w zakresie syntezy materiałów termoelektrycznych za pomocą wysokotemperaturowej redukcji w wodorze tlenkowych reagentów amorficznych, krystalicznych oraz polikrystalicznych. Metoda ta stanowi alternatywę do komercyjnie stosowanych procesów topienia kosztownych reagentów metalicznych. Ponadto zespół syntezuje nowe materiały do zastosowań w ogniwach termoelektrycznych oraz potrafi mierzyć i analizować parametry pracy i degradacji tych urządzeń.

Prowadzone są także prace nad skonstruowaniem prototypowego reaktora do wytwarzania syngazu o dużej koncentracji wodoru z niesortowalnych odpadów komunalnych i przemysłowych.