Zakład Ceramiki | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zakład Ceramiki

Zakłady Naukowe

Zakład Ceramiki

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie Ceramiki obejmują wytwarzanie, kształtowanie i badanie materiałów elektroceramicznych dla takich urządzeń elektrochemicznych, jak tlenkowe ogniwa paliwowe, elektrolizery, czujniki itp.  

Badane materiały: tlenki o strukturze perowskitu (np. cerany-cyrkoniany baru, tytaniany-żelaziany strontu, kobaltyty, tlenki wysokoentropowe), materiały o strukturze fluorytu oraz o strukturze fergusonitu lub szelitu (niobiany metali ziem rzadkich). Badane materiały to ceramika przewodząca jonowo (H+, O2-), elektronowo oraz ceramika o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym.

Metody wytwarzania i kształtowania: synteza w fazie stałej, metody współstrąceniowe, mechanosynteza, synteza w stopionej soli; obecnie rozwijamy technikę druku 3D do kształtowania gradientowych elektrod dla urządzeń elektrochemicznych.

Tematyka badań:

  • badania właściwości elektrycznych metodami spektroskopii impedancyjnej oraz metodami stałoprądowymi;
  • badania strukturalne;

badania właściwości termochemicznych, a szczególnie utleniania i uwodnienia tlenków przewodzących protonowo.