Instrukcje i Regulaminy | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Instrukcje i Regulaminy

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 7-10
Pracownia: I pracownia fizyczna

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 12
Pracownia: Laboratorium drgań i zjawisk falowych

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 14
Pracownia: Laboratorium z biofizyki

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 17-18
Pracownia: Laboratorium syntezy, preparatyki i pomiaru własności fotoelektrycznych układów organicznych

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 19
Pracownia: Pracownia izotopowa klasy Z

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 32
Pracownia: Laboratorium techniki próżniowej

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 34
Pracownia: Laboratorium techniki laserowej

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 35a
Pracownia: Laboratorium fizyki atomu i cząsteczki

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 51
Pracownia: Laboratorium konwersji energii

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 110
Pracownia: Laboratorium elektroniki organicznej

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 112
Pracownia: Laboratorium ogniw fotowoltaicznych i fotodetektorów organicznych

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 113
Pracownia: Laboratorium spektroskopii elektronowej

Budynek: 1 (Gmach Główny), Pomieszczenie: 115, 202, 403, 403a
Pracownia: Pracownie komputerowe

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: Przy wszystkich drzwiach ewakuacyjnych

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/1
Pracownia: Laboratorium syntezy wysokotemperaturowej

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/2
Pracownia: Laboratorium syntezy materiałów

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/3
Pracownia: Laboratorium syntezy i badań właściwości elektrycznych materiałów

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/4
Pracownia: Laboratorium syntezy chemicznej

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/5
Pracownia: Laboratorium syntezy nanomateriałów

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/6
Pracownia: Laboratorium analizy termicznej

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/7-8
Pracownia: Pracownia rentgenowska

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/9
Pracownia: Laboratorium mikroskopii elektronowej

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/10
Pracownia: Laboratorium syntezy nowych materiałów

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/11
Pracownia: Laboratorium pomiarowe wysokiej czystości

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/12
Pracownia: Laboratorium ALD i cienkich warstw

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/13
Pracownia: Laboratorium obrazowania struktur magnetycznych
 

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/13a
Pracownia: Pracownia elektroniczna

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/15
Pracownia: Laboratorium badań własności elektrycznych

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/16-17
Pracownia: Pracownia krystalografii i fizyki materiałów

 

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/18
Pracownia: Laboratorium XPS i AFM/STM

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/19
Pracownia: Pracownia kriogeniczna i techniki próżniowej

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/20
Pracownia: Pracownia mikroskopii AFM/STM

 

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/21
Pracownia: Laboratorium badań niskotemperaturowych

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/22
Pracownia: Laboratorium syntezy wysokotemperaturowej nowych materiałów

Budynek: 4 (Centrum Nanotechnologii A), Pomieszczenie: 0/23-24
Pracownia: Pracownia badań nieniszczących