Erasmus+ | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Erasmus+

Procedura wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+

Wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ jest możliwy na każdym stopniu studiów, od studiów I stopnia do studiów doktoranckich (III stopnia). Praktyki mogą się odbywać w jednym z krajów UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Turcji, Serbii lub Macedonii Północnej a ich długość może wynosić od 2 miesięcy (60 dni) do 12 miesięcy. Miejsce praktyk student znajduje sam. Może to być firma, uczelnia czy instytut naukowy powiązany z kierunkiem studiów kandydata.  

Jeżeli student zawnioskuje o praktyki i dopełni wszystkich formalności jeszcze przed obroną, może wyjechać na praktyki absolwenckie po obronie. Od momentu obrony absolwent ma okres maksymalnie 12 miesięcy na rozpoczęcie i zakończenie praktyki.

Obowiązkowe praktyki studenckie mogą  być realizowane jako praktyki Erasmus+.

Kwota miesięcznego dofinansowania zależy od kraju wyjazdu i waha się w przedziale od 500 do 600 Euro. Dodatkowe dofinansowanie przysługuje studentom z niepełnosprawnością lub prawem do stypendium socjalnego.

Zainteresowani wyjazdem tego typu studenci I i II stopnia powinny się zgłosić do odpowiedniego koordynatora wydziałowego, a doktoranci do koordynatora w Szkole Doktorskiej. Wnioski o praktyki przyjmowane są w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje dotyczące praktyk Erasmus+ można znaleźć na stronie

https://pg.edu.pl/international/erasmus/erasmus-mobilnosc-studentow/erasmus-praktyki-za-granica

 
Studenci Przyjeżdżający
Welcome to the Faculty of Applied Physics and Mathematics Gdańsk University of Technology.
 
1) To join the Erasmus + programme at our faculty you need to follow the procedure (“application procedure step-by-step”) given here: https://pg.edu.pl/en/students/international-mobility/erasmus-incoming-students
 
The most important thing is to register online (via “ONLINE APPLICATION” form you will find here https://moja.pg.edu.pl/app/erasmus/) by December 15 in the  case of a summer semester or June 30 in the case of a winter semester or whole academic year. Remember, that you are entitled to register at our faculty if your Erasmus+ Coordinator sends your nomination to the programme to our coordinator – Ph.D. Justyna Szostak (justyna.szostak@pg.edu.pl).
 
 
After registration you will have to choose the courses you would like to attend, that you will specify later on in your Learning Agreement (LA).  Please, follow the link below to check the list of all courses at GUT (you may choose courses offered by all our faculties, though most of the courses you choose should be run at our faculty).
 
 
Please, note that most of these courses are run in Polish, although there is a possibility to have individual classes/consultations in the case of these courses, depending on the tutor. Do not worry, before we sign the learning agreement our coordinator will check the availability of the courses you have chosen. If you have any further questions do not hesitate to contact our coordinator!
 
 
2) If you are not an Erasmus student and would like to study at Gdańsk University of Technology, please visit the following web site to learn how to join us:
 
 

Studenci Wyjeżdżający
Procedura wyjazdu na studia w ramach programu ERASMUS+ dla studentów WFTiMS
 

1.    Student zainteresowany wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ powinien znaleźć uczelnię, na której będzie chciał podjąć studia. Lista uczelni, z którymi Politechnika Gdańska ma podpisane umowy znajduje się tutaj:

 
Jeżeli umowę podpisał inny wydział naszej uczelni możliwe jest skorzystanie z takiej umowy, pod warunkiem uzyskania zgody obydwu jej stron. Istnieje także możliwość zawarcia nowych umów z uczelniami z krajów UE, uzależniona od dobrej woli obydwu stron porozumienia.  
 
Wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 

2.    Student powinien przejrzeć ofertę dydaktyczną jednostki, do której chciałby wyjechać             i przygotować listę przedmiotów, które będzie chciał realizować w nowej uczelni.  
3.    Osoba zainteresowana wyjazdem powinna się zgłosić do odpowiedniego koordynatora wydziałowego oraz złożyć wniosek online o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ (poprzez mojaPG).

Terminy składania wniosków o wyjazd dla studentów WFTiMS

Ostateczny termin złożenia wniosku na wydziale
Okres wyjazdu - Semestr zimowy/cały rok - 20 maja
Okres wyjazdu - Semestr letni - 20 października
 
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Koordynator wydziałowy wysyła do uczelni zagranicznej informację o nominacji studenta do programu Erasmus+.  
  • Student powinien nawiązać kontakt z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus + w uczelni zagranicznej (lub jednostką tej uczelni odpowiedzialną za współpracę międzynarodową) w celu potwierdzenia dostępności wybranych kursów i rejestracji na studia. Należy zwrócić szczególną uwagę na terminy rejestracji na studia dla studentów programu Erasmus +, które zależą od wybranej uczelni zagranicznej.
  • Na podstawie listy dostępnych kursów Student tworzy LA (Learning Agreement), zawierający listę wszystkich przedmiotów, które dany Student będzie realizował podczas swojej mobilności. Umowa ta musi zostać zatwierdzona i podpisana przez wszystkie strony porozumienia (Studenta, uczelnię wysyłającą i przyjmującą). Wzór LA oraz druki pozostałych dokumentów związanych z programem Erasmus +, a także dokładny opis procedury wyjazdu można znaleźć na stronach
 
  • Po uzyskaniu wszystkich podpisów i zatwierdzeniu LA Student może się zgłosić do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i przystąpić do organizacji wyjazdu na studia zagraniczne. Studentami naszego wydziału zajmuje się Pani mgr Justyna Ksionek, tel.: +48 58 347 17 80, justyna.ksionek@pg.edu.pl
Pełny opis procedury wyjazdowej na studia oraz zasady finansowania i uczestnictwa w programie można znaleźć na stronie:
 
 
Koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających:
 

Dr inż. Magdalena Chmara
Koordynator Erasmus+ dla studentów przyjeżdżających na studia:

I stopień Matematyki


Kontakt: magdalena.chmara@pg.edu.pl, tel.: +48 58 347 17 12,

Gmach B, pokój 511

Dr inż. Marcin Styborski
Koordynator Erasmus+ dla studentów przyjeżdżających na studia:

II stopień Matematyki


Kontakt: marcin.styborski@pg.edu.pl, tel.: +48 58 347 23 28,

Gmach B, pokój 610 E

Dr inż. Natalia Wójcik

Koordynator

Erasmus+ dla studentów przyjeżdżających na studia:

fizyka, nanotechnologia, inżynieria materiałowa

Kontakt: natalia.wojcik@pg.edu.pl, tel.:+48 58 348 66 06,

Centrum Nanotechnologii A, pokój 4/26

Dr inż. Marta Prześniak-Welenc
Koordynator Erasmus+ dla wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i na praktyki oraz dla przyjeżdżających na praktyki


Kontakt: marwelen@pg.edu.pl, tel.: +48 58 348 66 06,

Centrum Nanotechnologii A, pokój 4/26

Justyna Szostak
Dr inż. Justyna Szostak
Koordynator Biura
Pełnomocnik Dziekana ds. Internacjonalizacji
Koordynator Erasmus+ dla studentów wielokrotnych kwalifikacji (podwójnych dyplomów)


Kontakt: justyna.szostak@pg.edu.pl, tel.: +48 58 347 20 22,

Gmach Główny, pokój 109 C

 
Umowy:
 
Warunki rejestracji na uczelnie partnerskie