Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-26

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

studentka

Termin rozpoczęcia zajęć

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się 2 października 2023 r.

Organizacja roku akademickiego

Informacja dostępna pod linkiem

Legitymacja studencka

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie legitymacji studenckiej (ELS) – wniosek taki składa się na portalu Moja PG (aplikacja Student -> Dokumenty -> Złóż wniosek -> Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji). Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie oraz uregulować opłatę (zakładka Faktury)

Umowy/Ślubowania

Student -> Dokumenty -> Regulaminy/Umowy

Należy zaakceptować treść umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne.

Zależy zaakceptować ślubowanie.

Dziekanat

Wizyty w dziekanacie są możliwe wyłącznie po umówieniu wizyty przez system "nakiedy"

Wszelkie wnioski można kierować przez eDokumenty

Zgodnie z regulaminem studiów we wszystkich sprawach dotyczących studiów korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym (w domenie student.pg.edu.pl).

Regulamin studiów

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej dostępny jest na stronie: http://pg.edu.pl w zakładce Studenci/Studia/Regulaminy.

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie dokumentowej w uczelnianym systemie Moja PG. Wzór takiej umowy, a także Zarządzenie Rektora PG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej zamieszczane są na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl w zakładce     Studenci/Studia/Opłaty za usługi edukacyjne.

Samodzielnik pierwszaka

https://pg.edu.pl/samodzielnik

Pomoc psychologiczna

Facebook

Bądź na bieżąco – zachęcamy do polubienia naszego oficjalnego profilu.

https://www.facebook.com/WFTiMSPG/

737 wyświetleń