Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-26

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

studentka

Termin rozpoczęcia zajęć

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się 2 października 2023 r.

Organizacja roku akademickiego

Informacja dostępna pod linkiem

Opłata za legitymację studencką

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie legitymacji studenckiej (ELS) – wniosek taki składa się na portalu Moja PG (aplikacja Student -> Dokumenty -> Złóż wniosek -> Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji). Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie.

UWAGA – zdjęcie powinno być w formacie JPG i powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego!

  • kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
  • fotografia o wymiarach 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300dpi w formacie JPG, co pozwoli na wydrukowanie legitymacji z odpowiednią  jakością,
  • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 500 kilobajtów.

Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura (22 zł za pierwszą legitymację lub 33 zł za duplikat legitymacji). Studenci zobowiązani są do wniesienia opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2023 r. Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury. Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.

UWAGA!!! Wpłaty dokonane po tym terminie nie gwarantują otrzymania ELS do 1 października 2023r. (legitymacja zostanie wówczas wydana w późniejszym terminie).  

Każda osoba przyjęta na studia, po nadaniu numeru albumu otrzyma indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty. Dokładne instrukcje w tej sprawie otrzymają Państwo na email, którego adres został przez Państwa podany podczas rekrutacji. Jeśli email nie dotrze do 4 sierpnia 2023 r. prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://zgloszenia.pg.edu.pl/ (Zgłoszenia IT -> Problemy z mailem powitalnym).

Dziekanat

Wizyty w dziekanacie są możliwe wyłącznie po umówieniu wizyty przez system "nakiedy"

Wszelkie wnioski można kierować przez eDokumenty

Zgodnie z regulaminem studiów we wszystkich sprawach dotyczących studiów korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym (w domenie student.pg.edu.pl).

Regulamin studiów

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej dostępny jest na stronie: http://pg.edu.pl w zakładce Studenci/Studia/Regulaminy.

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie dokumentowej w uczelnianym systemie Moja PG. Wzór takiej umowy, a także Zarządzenie Rektora PG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej zamieszczane są na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl w zakładce     Studenci/Studia/Opłaty za usługi edukacyjne.

Samodzielnik pierwszaka

https://pg.edu.pl/samodzielnik

Pomoc psychologiczna

497 wyświetleń