Stypendia pomostowe dla studentów I roku | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-01

Stypendia pomostowe dla studentów I roku

kowr
Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Stypendia otrzymać mogą ambitni i zdolni maturzyści z małych miast i wsi, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.
 
Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
 
Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.
 
W dotychczasowych dwudziestu edycjach Programu przyznano 17 918 stypendia na I rok studiów.
 
PARTNERZY
Partnerami XXI edycji programu są Partnerzy Strategiczni: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski; Partner Główny: Fundacja Wspomagania Wsi; Partnerzy: koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.
 
Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych)
 

Wnioski online należy składać do 16 sierpnia

Więcej informacji na stronie:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

38 wyświetleń