Kusy przygotowujące do matury 2023 | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-28

Kusy przygotowujące do matury 2023

studenci

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO MATURY Z MATEMATYKI I FIZYKI

Jeśli chcesz:

• powtórzyć, rozszerzyć i usystematyzować materiał z matematyki i fizyki

• nabyć umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań

• merytorycznie przygotować się do egzaminu

• zyskać pewność, że decyzja o wyborze dalszej drogi kształcenia jest najlepsza

• zapoznać się z atmosferą renomowanej wyższej uczelni

• SUKCESEM ZAKOŃCZYĆ EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI

Co nas wyróżnia?:

• doświadczeni nauczyciele, ze zindywidualizowanym podejściem do uczniów

• kameralne grupy zajęciowe

• zajęcia odbywają się pozytywnej i wspierającej atmosferze

• możliwość realizacji na poziomie rozszerzonym kursu z matematyki i fizyki w ciągu jednego dnia

• zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
w historycznym otoczeniu

Kursy przygotowują do matury w zakresie rozszerzonym, prowadzone są
w wymiarze łącznym po 78 godziny zajęć lekcyjnych z każdego przedmiotu,
w tym na kursie z fizyki 6 godzin lekcyjnych poświęconych jest eksperymentom fizycznym. Zajęcia prowadzone odbywają się w soboty, po 3 godziny lekcyjne, przez 26 tygodni: fizyka w godzinach 9:15 – 12:00, matematyka 12:15 – 15:00. Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się min. 18 osób.

Rozpoczęcie kursu – 24 września 2022

Szczegółowe informacja na stronie: https://ftims.pg.edu.pl/kursdomatury

Link do formularza zgłoszeniowego: REKRUTACJA

298 wyświetleń