Reprezentantki INiIM na konferencji Women in Tech Summit 2022 | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-21

Reprezentantki INiIM na konferencji Women in Tech Summit 2022

logo
Women in Tech Summit jest konferencją organizowaną przez fundację „Perspektywy”, której partnerem akademickim po raz kolejny została Politechnika Gdańska. W tegorocznej – czwartej – edycji wydarzenia Wydział FTiMS reprezentowały dr inż. Marta Prześniak-Welenc, dr inż. Natalia Wójcik oraz mgr inż. Małgorzata Nadolska-Dawidowska z Zakładu Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej.

Uwielbiane przez kobiety wydarzenie Perspektywy Women in Tech Summit w bieżącym roku odbyło się w Warszawie w dniach 7-8 czerwca. Wzięło w nim udział blisko 5 tysięcy kobiet z Europy, Azji Centralnej oraz Stanów Zjednoczonych. Kobiet będących przedstawicielkami środowisk akademickich, przemysłu, branży IT, STEM, sektora innowacji oraz polityki publicznej, które są ekspertkami w swoich dziedzinach.

Celem projektu jest wspieranie kobiet w poszukiwaniu własnej ścieżki zawodowej w dziedzinach związanych z nowymi technologiami oraz obszarem IT. Podczas wydarzenia uczestniczki mają możliwość zapoznania się z kierowanym bezpośrednio do nich szerokim wachlarzem ofert pracy oraz studiów technicznych. Mogą uczestniczyć w warsztatach tematycznych, a nade wszystko nawiązać ciekawe i cenne kontakty zawodowe, które staną się kluczem do przyszłej kariery.

Edycja Women in Tech Summit 2022 jako motyw przewodni wydarzenia wskazała ekologię. W przestrzeni wystawienniczej targów swoje miejsce znalazło stoisko Politechniki Gdańskiej, wpisując się w związaną z ekologią tematykę targów.

Dr inż. Marta Prześniak-Welenc wraz z mgr inż. Małgorzatą Nadolską-Dawidowską przygotowały eksperyment obrazujący proces usuwania zanieczyszczeń z wody. Eksperyment bezpośrednio związany z tematyką prowadzonych przez obie panie badań: synteza nowatorskich materiałów do oczyszczania wody z substancji takich jak farmaceutyki i barwniki. Badaczki opracowały i opatentowały nową, przyjazną dla środowiska, metodę syntezy takich materiałów (farmaceutyki, barwniki). Obecnie pracują nad kompozytem materiału aktywnego, na bazie zredukowanego tlenku grafenu oraz brązów wanadowych, który to kompozyt jeszcze skuteczniej będzie usuwał zanieczyszczenia z wody. Materiał ten ma mieć postać gąbek węglowych, unoszących się na wodzie.

O bioaktywne materiały szkliste o zmiennym składzie można było pytać dr inż. Natalię Wójcik. Badania prowadzone przez dr Wójcik mają przyczynić się do powstania nowocześniejszych implantów regenerujących ubytki kostne bez zakłócania gospodarki biochemicznej organizmu. Produkowane dziś implanty mają w swoim składzie szkła bioaktywne, tworzone na bazie krzemianu. Dodaje się je – szkła bioaktywne – między innymi do niektórych past do zębów. Ponieważ krzem jest pierwiastkiem występującym w organizmie człowieka w śladowych ilościach, a długofalowe konsekwencje utrzymywania się tego pierwiastka w dużym stężeniu w organizmie ludzkim nie są znane, dr Wójcik pracuje nad zastąpieniem w produkcji bioszkieł matrycy krzemianowej matrycą fosforanową. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką zmianą – matrycy krzemianowej na matrycę fosforanową – jest występowanie fosforu, będącego naturalnym budulcem kości, w organizmach żywych. Rozpuszczanie fosforu nie będzie niebezpiecznym obciążeniem dla organizmu, jak może to mieć miejsce w przypadku długotrwałego procesu rozpuszczania krzemu. Wyprodukowanie bioszkieł na bazie fosforanów, które wykorzystywane będą do produkcji implantów kostnych, pozwoli osiągnąć optymalne dla danego ubytku kostnego właściwości rozpuszczania, co w konsekwencji niebagatelnie przyczyni się do poprawy jakości rekonwalescencji pacjentów.

Badania prowadzone przez dr inż. Martę Prześniak-Welenc, dr inż. Natalię Wójcik oraz mgr inż. Małgorzatę Nadolską-Dawidowską możliwe są dzięki grantom współfinansowanym przez Politechnikę Gdańską [nr 39/2021/IDUB/I.3.3 oraz nr DEC-19/2020/IDUB/I.3.3 ARGENTUM TRIGGERING RESEARCH GRANTS – ‘Excellence Initiative – Research University’ program] oraz Narodowe Centrum Nauki [nr 2020/37/N/ST5/03697 Preludium].

oprac. L. Namysł

90 wyświetleń