Rekrutacja na stanowisko stypendysty/doktoranta do projektu OPUS... | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-11

Rekrutacja na stanowisko stypendysty/doktoranta do projektu OPUS...

logo
/.../ pt. „Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej”, realizowanego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.

Nazwa jednostki / miejsce pracy: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu „Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej”

Liczba stypendiów: 1

Wymagania:

 • status doktoranta w Szkole Doktorskiej na etapie podpisywania umowy, w dyscyplinie związanej z tematyką projektu, w szczególności z problematyką, którą ma podejmować zespół naukowy na Politechnice Gdańskiej (nauki chemiczne, inżynieria materiałowa),
 • wcześniejszy udział w projektach naukowych oraz we współpracy w zespole naukowym,
 • bardzo dobra, udokumentowana znajomość technik elektrochemicznych, w szczególności na potrzeby elektroanalizy,
 • samodzielność, rzetelność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej, doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • mile widziane doświadczenie przy funkcjonalizacji materiałów elektrodowych do zastosowań sensorycznych,
 • podstawowa znajomość środowiska programistycznego LabView.

Opis zadań:

 • kompleksowe przygotowanie podłoży oraz przeprowadzanie funkcjonalizacji wytwarzanych sensorów elektrochemicznych,
 • charakterystyka elektrochemiczna sensorów elektrochemicznych, oznaczanie wpływu nanostrukturyzacji powierzchni sensora,
 • przeprowadzanie pomiarów impedancyjnych, w szczególności monitoring w oparciu o narzędzia dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, analiza danych,
 • pomoc w pomiarach fizykochemicznych,
 • analiza i interpretacja otrzymanych wyników
 • opracowywanie wyników badań naukowych, czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie w czasopismach naukowych uwzględnionych na liście Journal Citation Reports.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 24 października 2021, do godz. 20:00

Forma składania ofert: Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: jacek.ryl@pg.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości: „OPUS Au-Minecraft phd student position”.

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie na okres od 1 listopada 2021 i nie krótszy niż 24 miesiące.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny (format pdf z zeskanowanym podpisem),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych, formularz pod linkiem  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA – STYPENDYSTY (format pdf z zeskanowanym podpisem),
 • CV,
 • kopia dyplomu magistra,
 • lista publikacji naukowych z ostatnich 5 lat,
 • minimum jeden, ale nie więcej niż pięć załączników umożliwiających ocenę najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub wdrożeniowych z ostatnich 5 lat, którymi są:
  • pełne teksty publikacji (w języku oryginalnym) lub
  • pełne teksty patentów (w języku oryginalnym; osiągnięciem nie mogą być zgłoszenia patentowe) lub
  • opisy wdrożeń,
  • informacje o zdobytych nagrodach, wyróżnieniach, stypendiach etc.,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Politechnikę Gdańską.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną (on-line). O terminie, miejscu i formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

Więcej informacji o projekcie na stronie auminecraft.pl

49 wyświetleń