Projekt 4T-PSCs/Si z programu IDUB Argentum Triggering Research Grants w IFiIS WFTiMS | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-15

Projekt 4T-PSCs/Si z programu IDUB Argentum Triggering Research Grants w IFiIS WFTiMS

6 osób stojących obok siebie
Zespół badawczy z Politechniki Gdańskiej w tym: dr inż. Damian Głowienka (na zdjęciu pierwszy od prawej), dr Satish Bykkam (na zdjęciu drugi od prawej) oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Czapp (na zdjęciu trzeci od prawej), jak i pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, w tym dr hab inż. Katarzyna Siuzdak (na zdjęciu druga od lewej) oraz dr hab. Katarzyna Grochowska (na zdjęciu trzecia od lewej) otrzymali dofinansowanie w wysokości 147 430 zł na realizację projektu badawczego w ramach programu Argentum Triggering Research Grants. Realizacja projektu będzie wspierana przez Wydziałowe Biuro Projektów, w tym mgr. Przemysława Rakowskiego (pierwszy od lewej).

Celem projektu badawczego zatytułowanego „Wytwarzanie półprzezroczystych Perowskitowych ogniw słonecznych do zastosowania w 4-terminalowych tandemowych ogniwach słonecznych perowskitowo-krzemowych o wysokiej sprawności i stabilności” o akronimie 4T-PSCs/Si jest wytworzenie tandemowych urządzeń perowskitowo-krzemowych o wydajności na poziomie rzędu 27%. Aby go osiągnąć, w trakcie prowadzonych prac badawczych zostanie zastosowanych kilka strategii. Po pierwsze, planuje się optymalizację trzech materiałów do wykorzystania jako przezroczystych elektrod przewodzących (TCO), a także warstw antyodbiciowych w celu poprawy oporu szeregowego, jak transmitancji w bliskiej podczerwieni (AVT). Po drugie, przewiduje się zastosowanie technik pasywacyjnych z wykorzystaniem warstwy 2D perowskitu dla wytwarzanych ogniw. Wszystkie badania eksperymentalne zostaną wsparte symulacjami elektrycznymi i optycznymi. Aby zapewnić przewagę ekonomiczną z krzemowymi ogniwami słonecznymi, ogniwo oparte na materiałach perowskitowych musi charakteryzować się wysoką wydajnością, a także 20-letnią żywotnością. Dlatego przyspieszone testy degradacji ISOS zostaną wykonane w celu wykazania, że wytworzone ogniwa słoneczne spełniają testy żywotności dla warunków ciągłego oświetlenia (> 1000 h), wysokiej wilgotności i ciepła (65°C / 65 RH%, > 1000 h) i środowiska zewnętrznego (> 4000 h)

Projekt realizowany będzie w okresie 01.05.2024 r. – 30.11.2025 r.

219 wyświetleń