Klaudia Prusik stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-04

Klaudia Prusik stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Klaudia Prusik
Klaudia Prusik – studentka Indywidualnych Studiów Badawczych na kierunku Inżynieria materiałowa znalazła się w gronie stypendystek i stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia przyznawane są za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Pani Klaudia ukończyła studia na kierunku Nanotechnologia. Jej praca naukowa jest ściśle związana z Zakładem Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na WFTiMS. Jest laureatką dwóch programów IDUB (ACTINIUM i RADIUM). Aktywnie uczestniczy w badaniach poświęconych wytwarzaniu oraz modyfikacji nowych materiałów używanych w celu fotokatalitycznego oczyszczania wody, pod kierunkiem dr inż. Marty Prześniak-Welenc. Ponadto rozwija swoje zainteresowania pod kątem biosensorów opartych na nanostrukturach we współpracy z dr. hab. inż. Jackiem Rylem, prof. PG. Bierze też czynny udział w projektach finansowanych ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (TEAM NET) oraz NCN (OPUS), a także w projekcie IDUB (ARGENTUM).

Równie aktywnie uczestniczy w konferencjach międzynarodowych (Conference on Functional Nanomaterials and Nanodevices 2023, Polish Conference on Crystal Growth 2022) oraz krajowych – VII Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska. Jest opiekunką sekcji pokazowej Koła Nauki o Materiałach, która angażuje się w popularyzację nauki w trakcie wydarzeń takich, jak BFN czy Piknik Fahrenheita.

Serdecznie gratulujemy!

O stypendiach

Rektorzy z całej Polski przedstawili w sumie 1068 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024, które były następnie oceniane przez zespół 55 ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Łącznie przyznano 386 stypendiów. Laureaci otrzymają jednorazowo 17 tys. zł.

79 wyświetleń