II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej za nami | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-02

II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej za nami

dwie osoby na scenie

Dnia 22 marca 2024 r. w Centrum Nanotechnologii A na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej odbył się II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. Wydarzenie zorganizowane było przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, a w komitecie organizacyjnym znajdowali się liczni pracownicy Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej (INiIM) na WFTiMS. Koordynatorami wydarzenia byli: dr inż. Tadeusz Miruszewski (INiIM), mgr inż. Martyna Czudec (INiIM) oraz prof. dr hab. inż. Maria Gazda (INiIM). Dzień ten stanowił ogólnopolską kampanię informującą i zachęcającą uczniów szkół średnich do zapoznania się z możliwościami jakie daje nauka i rozwój w zakresie inżynierii materiałowej. Inicjatywa obejmowała 15 uczelni i 6 instytutów badawczych z całej Polski, w tym Politechnikę Gdańską. Tego dnia ponad 140 uczniów szkół średnich z Trójmiasta i okolic uczestniczyło w szeregu wykładów i pokazów związanych z materiałami inspirowanymi naturą, energetyką niekonwencjonalną czy przemysłowym aspektem inżynierii materiałowej. Szereg eksperymentów fizycznych i chemicznych pokazali uczniom studenci Koła Nauki o Materiałach, Astrofizycznego Koła Naukowego oraz Kola Naukowego RedOx. Odbywały się także wycieczki po laboratoriach Centrum Nanotechnologii A, podczas których każdy uczeń miał okazję zapoznać się z aparaturą badawczą CNA oraz ofertą studiowania kierunku Inżynieria Materiałowa. Ważnym aspektem wydarzenia była kolejna próba pobicia Rekordu Polski w Największej Lekcji o Inżynierii Materiałowej. W zeszłym roku rekord ten został pobity i w całej Polsce uczestniczyło w wykładach jednocześnie 1098 osób! Wykład w ramach bicia Rekordu Polski poprowadziła pani dr hab. inż. Natalia Wójcik, prof.PG.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Dniu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, który obędzie się już przyszłym, 2025 roku na przełomie marca i kwietnia!

82 wyświetleń