Serdeczne gratulacje dla 5 stypendystek i 1 stypendysty z WFTIMS w konkursie RADON! | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-23

Serdeczne gratulacje dla 5 stypendystek i 1 stypendysty z WFTIMS w konkursie RADON!

6 osób
Od lewej: Maryia Khamiena, Kacper Rogala, Katarzyna Cudo, Klaudia Prusik, Karolina Sapiega, Zofia Jeleniewska (fot. Paulina Staniszewska)
Z przyjemnością informujemy, że w ostatniej edycji konkursu RADON, Wydział FTiMS był najsilniej reprezentowany. Stypendia otrzymali: Katarzyna Cudo i Kacper Rogala (Fizyka Techniczna), Klaudia Prusik i Zofia Jeleniewska (Nanotechnologia/Inżynieria Materiałowa), Karolina Sapiega (Inżynieria Biomedyczna) oraz Maryia Khamienka (Nanotechnologia).

Poniżej prezentujemy przygotowane przez nich opisy swoich osiągnięć.

Maryia Khamenka - w ramach projektu PLUTONIUM w Kole Naukowym Materiały w Medycynie opracowała cement kostny o polepszonych właściwościach użytkowych, na potrzeby małoinwazyjnych zabiegów w ortopedii i traumatologii, jest współautorką publikacji „Dual-Setting Bone Cement Based On Magnesium Phosphate Modified with Glycol Methacrylate Designed for Biomedical Applications” ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 48, 55533–55544. Prace wykonywała pod opieką dra inż. Marcina Wekwejta (WIMIO). Planuje przygotowanie publikacji naukowej oraz prezentacji do wystąpień konferencyjnych, rozpoczęcie badań nad kolejnymi, bardziej innowacyjnymi wersjami cementów, poszukiwanie stażu zagranicznego, aby poszerzyć swoją wiedzę i nawiązać nowe kontakty. Pamięta również o aktywnościach, angażując się jako wolontariusz oraz pomagając przy organizacji stanowisk na różne wydarzenia na Politechnice. 

Zofia Jeleniewska – ukończyła z wyróżnieniem kierunek nanotechnologia i właśnie studia 2 stopnia na kierunku inżynieria materiałowa. Od ponad roku realizuje badania w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej w Zakładzie Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni, pod opieką dr. hab. inż. Jacka Ryla, prof. uczelni, w projekcie grantowym iClare, zajmującym się opracowaniem inteligentnego systemu do elektrochemicznego oczyszczania wody, którego kierownikiem jest prof. Robert Bogdanowicz (WETI). Jest współautorką publikacji "Discriminating macromolecular interactions based on an impedimetric fingerprint supported by multivariate data analysis for rapid and label-free Escherichia coli recognition in human urine" w czasopiśmie Biosensors and Bioelectronics (IF 12.6), uczestniczyła  w konferencji Nanomat2023 oraz w warsztatach z zakresu biosensoryki na konferencji "Biosensors demonstration" w Funchal (Portugalia). Dodatkowo jest członkiem-współzałożycielem koła naukowego RedOx oraz członkiem stowarzyszenia ECS (Electeochemical Society), a także członkiem koła KNOM (Koło nauki o materiałach) na wydziale FTiMS.

W planach ma przygotowanie publikacji z diagnostyki i oczyszczania wód ze szkodliwych związków organicznych, na podstawie badań przeprowadzonych w ramach pracy inżynierskiej. Swoje przyszłe badania wiąże z tematyką biosensoryki w kontekście biopoznawania dużych patogenów.

Kacper Rogala - zajmuje się eksperymentalnym wyznaczaniem całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie niskoenergetycznych elektronów na cząsteczkach, pod opieką dr hab. Pawła Możejko, prof. uczelni w Zakładzie Fizyki Zderzeń Elektronowych, w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej WFTIMS. Wyniki badań przedstawił w pracy inżynierskiej oraz w posterze zaprezentowanym podczas 48 Zjazdu Fizyków Polskich (2023 Gdańsk).

W planach ma udział w kolejnych konferencjach naukowych i przygotowanie publikacji naukowej oraz rozwijanie zainteresowań badawczych z obszaru fizyki i z zakresu analizy danych i uczenia maszynowego.

Karolina Sapiega - prowadzi prace pod opieką dr hab. inż. Jacka Ryla, prof. uczelni. Jest współautorką artykułu pt. „Texture or Linker? Competitive Patterning of Receptor Assembly toward Ultra-Sensitive Impedimetric Detection of Viral Species at Gold-Nanotextured Titanium Surfaces”, w czasopiśmie Journal of Physical Chemistry C (DOI: 10.1021/acs.jpcc.3c00697, IF 3.7, 140 pkt MEiN). Na II stopniu studiów, na kierunku Inżynieria Biomedyczna kontynuuje badania, wytwarzając i charakteryzując półprzezroczyste hybrydowe struktury nanorurek ditlenku tytanu i złota, na podłoża elektrod do celów optoelektrochemicznej diagnostyki medycznej, na co uzyskała dofinansowanie w ramach programu Radium. Stypendystka w projekcie grantowym OPUS (2020/37/B/ST7/03262). Członkini stowarzyszenia ECS (Electrochemical Society). Współpracuje z młodszymi studentami, m.in. w kole naukowym RedOx oraz jako tutorka w realizacji przedmiotu Ochrona Środowiska dla studentów I stopnia na kierunku Nanotechnologia. Planuje nadal rozwijać pracę w projektach naukowych nad biosensorami oraz przygotowanie publikacji naukowej.

Katarzyna Cudo - rozpoczęła właśnie studia magisterskie na kierunku Fizyka Techniczna, jako kontynuację studiów inżynierskich na Politechnice Gdańskiej. Już na drugim roku studiów dołączyła do grupy badawczej zajmującej się badaniami nad perowskitowymi ogniwami słonecznymi pod kierownictwem dr. inż. Damiana Głowienki. Brała również udział w stażu, pracując w grupie badawczej zajmującej się perowskitowymi ogniwami słonecznymi na Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie, w Hiszpanii. W wolnym czasie trenuje w Sekcji Lekkoatletycznej, z którą reprezentowała już kilkakrotnie Politechnikę Gdańską na Akademickich Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych oraz lekkoatletyce. W swoich czołowych dyscyplinach – 800m, 400m przez płotki oraz sztafecie 4x400m w barwach uczelni zdobyła już kilka medali.

Klaudia Prusik - ukończyła pierwszy etap studiów na kierunku Nanotechnologia z bardzo dobrym wynikiem. Naukowo związana jest z Zakładem Elektrochemii i Fizykochemii Powierzchni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej WFTIMS. Jest laureatką dwóch programów IDUB (ACTINIUM oraz RADIUM). Aktywnie uczestniczy w badaniach poświęconych wytwarzaniu oraz modyfikacji nowych materiałów używanych w celu fotokatalitycznego oczyszczania wody pod opieką naukową dr inż. Marty Prześniak-Welenc. Ponadto rozwija także swoje zainteresowania pod kątem biosensorów opartych na nanostrukturach przy współpracy z dr. hab. inż. Jackiem Rylem, prof. uczelni. Jest aktywną uczestniczką konferencji międzynarodowych (Conference on Functional Nanomaterials and Nanodevices 2023, Polish Conference on Crystal Growth 2022) oraz krajowych – VII Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska. Ponadto bierze czynny udział w projektach finansowanych ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (TEAM NET) oraz NCN (OPUS), a także w projekcie IDUB (ARGENTUM). Dodatkowo jest opiekunką sekcji pokazowej Koła Nauki o Materiałach, która angażuje się w popularyzację nauki w trakcie wydarzeń takich jak BFN czy Piknik Fahrenheita.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizowaniu marzeń i pasji!

183 wyświetleń