Publikacja współautorstwa dr. inż. Damiana Głowienki na okładce Marcowego wydania Solar RRL | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-23

Publikacja współautorstwa dr. inż. Damiana Głowienki na okładce Marcowego wydania Solar RRL

Damian Głowienka w laboratorium
dr inż. Damian Głowienka (fot. Marcin Hoppe)
Publikacja dr. inż. Damiana Głowienki we współpracy z prof. Wei-Feng Su z Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego (NTU) została wybrana przez redakcję czasopisma do umieszczenia na okładce Marcowego wydania Solar RRL (Impact Factor: 9.173).

W przedstawionym artykule naukowym autorzy zbadali dominujące mechanizmy strat elektrycznych w perowskitowych ogniwach słonecznych wykonanych przy użyciu w pełni skalowalnej techniki wytwarzania w powietrzu. Wyniki badań pozwoliły na redukcje strat wydajności za pomocą techniki pasywacji chemicznej poprzez redukcje zarówno gęstości defektów objętościowych, jak i strat związanych z transportem nośników ładunku na styku interfejsu.

Publication: Glowienka, D., Huang, S., Lee, P., Tsai, F. and Su, W. (2024), Understanding the Dominant Physics Mechanisms on the p-i-n Perovskite Solar Cells Fabricated by Scalable Slot-Die Coating Process in Ambient Air. Sol. RRL, 8: 2300791.

Link: https://doi.org/10.1002/solr.202300791

Link do okładki cover: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/solr.202470031

103 wyświetleń