Profesor Barbara Kościelska z awansem naukowym | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-25

Profesor Barbara Kościelska z awansem naukowym

prof. dr hab. inż. Barbara Kościelska przy sprzęcie laboratoryjnym
prof. dr hab. inż. Barbara Kościelska (fot. dr inż. Marcin Łapiński)
Prodziekan ds. organizacji prof. dr hab. inż. Barbara Kościelska, decyzją Prezydenta RP, otrzymała tytuł naukowy profesora.

Pani Profesor pracę na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej rozpoczęła w 1991 roku, w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskała w 1999 roku, a doktora habilitowanego nauk fizycznych w 2012 roku. Tytuł profesora w dyscyplinie inżynieria materiałowa otrzymała pod koniec roku 2023. Obecnie kieruje Zakładem Fizyki Nanomateriałów w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, gdzie wraz z zespołem prowadzi badania nad nanomateriałami plazmonicznymi, nanostopami oraz szkłami specjalnymi, których właściwości modyfikowane są nanostrukturami.

Jest współautorką kilkudziesięciu prac naukowych oraz referatów konferencyjnych. W ramach projektu z funduszy strukturalnych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UDA-POIS.13.01-017/08-00 uczestniczyła w tworzeniu kierunku studiów Nanotechnologia oraz laboratoriów badawczych. Została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, jest również laureatką kilkunastu nagród przyznanych przez Rektora PG.

257 wyświetleń