Pięć projektów z naszego Wydziału uzyskało dofinansowanie w ramach programu RADIUM | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-05

Pięć projektów z naszego Wydziału uzyskało dofinansowanie w ramach programu RADIUM

logo

Indywidualne studia badawcze, zwane dalej ISB, umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych.

W ramach Programu Radium możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego, przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych przez studentów studiów drugiego stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych.

ISB oraz program Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

W jesiennym naborze wniosków do programu, finansowanie uzyskały następujące projekty z naszego Wydziału:

1. Tytuł: Zastosowanie stabilnych ogniw perowskitowych w urządzeniach „Internetu rzeczy”

Student: Michał Kozanecki

Opiekun: dr inż. Damian Głowienka

Kwota dofinansowania: 22 660,00 PLN

2. Tytuł: Rozpraszanie niskoenergetcznych elektronów na cząsteczkach CD4 i C2D4

Student: Kacper Rogala

Opiekun: dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni

Kwota dofinansowania: 22 550,00 PLN

3. Tytuł: Transparentne heterostruktury na bazie nanorurek ditlenku tytanu i złota do celów diagnostyki biomedycznej

Student: Karolina Sapiega

Opiekun: dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni

Kwota dofinansowania: 23 980,00 PLN

4. Tytuł: The effect of high configurational entropy on conductivity and thermoelectric properties of mixed ionic-electronic perovskites

Student: Hanna Kavaliuk

Opiekun: dr inż. Sebastian Wachowski

Kwota dofinansowania: 23 023,00 PLN

5.Tytuł: Nowoczesne materiały termoelektryczne bazujące na składzie kompozytowym

Student: Damian Lewoc

Opiekun: dr inż. Tadeusz Miruszewski

Kwota dofinansowania: 23 980,00 PLN

155 wyświetleń