Nabór wniosków w IV edycji programu stypendialnego Radon Supporting Most Talented Students | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-08

Nabór wniosków w IV edycji programu stypendialnego Radon Supporting Most Talented Students

logo
Celem programu RADON jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych, angażujących się w działalność badawczą w obszarach tematycznych Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów angażujących się w działalność badawczą uczelni.
Budżet i warunki realizacji projektu

Stypendium w programie RADON wynosi miesięcznie 1 000 zł i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów studiów stacjonarnych:

  1. pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów,
  2. drugiego stopnia,

którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na Uczelni.

Jak aplikować?
  • Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym.
  • Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w formie elektronicznej poprzez moduł Granty dostępny na portalu MojaPG.
  • Wszystkie osiągnięcia wskazane we wniosku muszą być udokumentowane.

Więcej informacji.

26 wyświetleń