Konferencja Topological Invariants in Fixed Point Theory and Dynamical Systems | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-26

Konferencja Topological Invariants in Fixed Point Theory and Dynamical Systems

ilustracja tematu konferencji
W dniach 29-31 stycznia na naszym Wydziale odbywa się konferencja ,,Topological Invariants in Fixed Point Theory and Dynamical Systems’’.

Celem konferencji jest zgromadzenie badaczy zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami, wyzwaniami i zastosowaniami niezmienników topologicznych w dziedzinie teorii punktów stałych i układów dynamicznych. Konferencja stanowi platformę wymiany pomysłów, współpracy i rozpowszechniania nowatorskich badań w tych wzajemnie powiązanych dziedzinach.

Do kluczowych tematów konferencji należą:

  • niezmienniki topologiczne w teorii punktów stałych i okresowych: liczba Nielsena, liczba Lefschetza, indeks punktu stałego, indeks Conleya,
  • analiza struktur topologicznych leżących u podstaw układów dynamicznych,
  • badanie zbiorów niezmienniczych, atraktorów i zachowań chaotycznych z perspektywy topologicznej,
  • techniki obliczeniowe do analizy niezmienników topologicznych w teorii punktów stałych i układach dynamicznych,
  • powiązania pomiędzy niezmiennikami topologicznymi, teorią punktów stałych, układami dynamicznymi i innymi gałęziami matematyki,
  • zastosowania w rzeczywistych problemach, pojawiające się trendy i otwarte problemy w tej dziedzinie.

Wśród zaproszonych wykładowców są m.in. uznani naukowcy z Chin i USA:

  • prof. Haibao Duan (Chinese Academy of Sciences) 
  • prof. Christopher Staecker (Fairfield University)
  • prof. Qiang Zhang (Xian Jiaotong University)
  • prof. Xuezhi Zhao (Capital Normal University)

Plan konferencji i streszczenia referatów można znaleźć na stronie: https://www.pawelpilarczyk.com/topinv2024/

Serdecznie zapraszamy!

115 wyświetleń