Dr inż. Karolina Górnicka wyjedzie na staż do laboratorium rządowego USA | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-10

Dr inż. Karolina Górnicka wyjedzie na staż do laboratorium rządowego USA

Karolnia Górnica
Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Dr inż. Karolina Górnicka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej została zaproszona na dwuletni staż podoktorski, realizowany w laboratorium rządowym USA: Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Laboratorium jest częścią Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych.

Naukowczyni pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej pod kierownictwem prof. Tomasza Klimczuka. Jest laureatką m.in. Diamentowego Grantu i Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla młodych naukowców.

Głównym celem jej pracy naukowej jest opis stanu nadprzewodzącego, w oparciu o teorie mikroskopowe nadprzewodnictwa indukowanego oddziaływaniem elektronów z siecią krystaliczną, w wybranych związkach międzymetalicznych.

Odbyła już roczny podoktorski staż naukowy na Wydziale Fizyki Materii Kwantowej Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii.

Laboratorium rządowe w Oak Ridge, gdzie naukowyczyni wyjeżdża już w połowie stycznia, jest znane głównie z prowadzenia prac badawczych związanych z energią jądrową i technologią jądrową. ORNL to jedno z największych i najważniejszych laboratoriów badawczych na świecie. Kluczowe obszary pracy badawczej to m.in. superkomputery, energia jądrowa, zaawansowane badania w zakresie nauki o materiałach, biologii molekularnej, fizyki jądrowej, informatyki, technologii zaawansowanej, zrównoważonego rozwoju, a także badania nad klimatem.

– Wyjazd na ten staż był poprzedzony bardzo długą i skomplikowaną procedurą, ze względu na to, że laboratorium jest w strukturach rządowych. Samo interview trwało dwa dni, po kilka godzin. Dlatego mam podwójną satysfakcję z tego, że zostałam na ten staż zaproszona – mówi dr inż. Karolina Górnicka. – Będę miała okazję pracować z jednymi z najlepszych naukowców na świecie. Mam nadzieję nauczyć się pracy i syntezy nowych materiałów, badać ich właściwości fizyczne, skomplikowane kwantowe efekty i różne magnetyczne struktury jak np. skarmiony. Liczę też na nawiązanie długofalowej współpracy z laboratorium, czego efektem będą np. wspólne projekty w przyszłości.

Staż podoktorski będzie realizowany w grupie naukowej zajmującej się syntezą oraz badaniami silnie skorelowanych materiałów kwantowych, której liderem jest dr Michael A. McGuire (Correlated Electron Materials Group). Głównym celem przeprowadzanych badań będzie otrzymywanie oraz analiza właściwości fizycznych materiałów magnetycznych, w których można zaobserwować chiralny typ struktury magnetycznej wynikający z oddziaływania typu Dzyaloshinskii-Moriya. Efektem tego oddziaływania jest powstawanie faz o skręconej strukturze magnetycznej, takich jak na przykład skyrmiony. Dokładniejsze badania oraz kontrola właściwości magnetycznych oddziałujących skyrmionów przyczynią się do lepszego zrozumienia i rozwoju technologii spintronicznych.

120 wyświetleń