Pierwszy wykład Knowledge Transfer koła naukowego RedOx. | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-03

Pierwszy wykład Knowledge Transfer koła naukowego RedOx.

plakat informujący o wydarzeniu
Serdecznie zapraszamy na pierwszy z cyklu wykładów Knowledge Transfer. Wykłady Knowledge Transfer, orgaznizowane przez międzywydziałowe koło naukowe RedOx będzie miał miejsce przez cały rok akademicki 2023/24. Celem wykładów jest rozwijanie życia naukowego studentów, poszerzanie zainteresowań i zachęcanie do pracy naukowo-badawczej. Zaproszeni prelegenci to wysokiej klasy specjaliści i naukowcy zajmujący się szeroko pojętą problematyką elektrochemii.

Wykłady zainauguruje dr inż. Mateusz Cieślik, adiunkt na Katedrze Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego i absolwent Wydziału Chemicznego PG. Jego badania naukowe koncentrują się na innowacyjnych materiałach dedykowanych do zastosowań elektrochemicznych w druku 3D oraz 4D. Wykład odbędzie się w czwartek, 16 listopada o godzinie 14:15 w Audytorium 3/11 Centrum Nanotechnologii A. W wykładzie można będzie wziąć udział również zdalnie, klikając we wskazany link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQwNDlmMWQtMThkNi00OWM3LTgzMTAtMzI3NjZlMGMwZWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22efcbed68-53b5-4bb8-b064-8b1fdd173754%22%7d)

Koło Naukowe RedOx jest inicjatywą studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej, zainteresowanych elektrochemią, fotochemią, katalizą i zagadnieniami pokrewnymi. Głównymi celami członków Koła jest poszerzenie wiedzy i umiejętności a także prowadzenie badań podstawowych i wdrożeniowych dotyczących procesów przeniesienia ładunku elektrycznego i materiałów o znaczeniu w elektrochemii. Naszą misją jest rozwijanie życia naukowego studentów, poszerzanie zainteresowań i umożliwianie twórczej pracy. Więcej informacji o prowadzonych aktywnościach i projektach znajdziesz na naszych mediach społecznościowych: instagram: redoxkn, facebook: Koło Naukowe RedOx. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych magią elektrochemii.

57 wyświetleń