Profesor Beata Bochentyn laureatką Nagród Naukowych POLITYKI 2021 | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-20

Profesor Beata Bochentyn laureatką Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Beata Bochentyn
Fot. Marcin Hoppe
Z wielką satysfakcją informujemy, że pani dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej została laureatką 21 edycji Nagród Naukowych Polityki 2021. Gratulujemy.  

W finale konkursu znalazło się piętnaścioro naukowców, wybranych z ponad czterystu zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/2138690,1,beata-bochentyn-laureatka-nagrod-naukowych-polityki-2021.read

Prof. Beata Bochentyn ukończyła studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na specjalności Informatyka Stosowana w 2009 r. W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie fizyki, zaś w roku 2020 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, w dyscyplinie: nauki fizyczne. Pracuje w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej WFTiMS kierowanym przez prof. Wojciecha Sadowskiego

Obecnie prowadzi badania tlenkowych materiałów funkcjonalnych do ogniw paliwowych i termoelektrycznych. Budzą one duże zainteresowanie środowiska naukowego, gdyż wpisują się w ważny i aktualny nurt badań z zakresu fizyki ciała stałego i inżynierii materiałowej. Badania prof. Bochentyn przekładają się na poszukiwania tanich, wydajnych i stabilnych materiałów do urządzeń przetwarzania energii, np. w gospodarstwach rolnych czy w oczyszczalniach ścieków.

Dotychczasowe wyniki badań pozwoliły już udowodnić, że związki tlenku ceru domieszkowanego lantanowcami osadzone na anodzie, kilkukrotnie wydłużają długoterminową stabilność, odporność na osadzanie węgla i zatruwanie siarką ogniw w porównaniu do ogniw tradycyjnych. Zespół kierowany przez badaczkę, stworzył także nowatorskie narzędzie do kompleksowej analizy dynamicznego procesu reformingu wewnętrznego biogazu w oparciu o jednoczesne badania elektryczne oraz analizę składu gazów wylotowych z ogniwa.

Dotychczasowe badania prof. Bety Bochentyn w tej tematyce zaowocowały 31 artykułami w czasopismach z listy JCR i prawie 50 artykułami w innych wydawnictwach recenzowanych. Na swoim koncie ma także niemal sto wystąpień na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Badaczka kierowała też dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów PRELUDIUM i SONATA. Jest też laureatką innych nagród i programów stypendialnych, m.in. stypendium dla wybitnych doktorantów przyznawanego przez MNiSW oraz stypendium START przyznawanego przez Fundację Nauki Polskiej.

461 wyświetleń