Najmłodszy profesor tytularny w Instytucie Matematyki Stosowanej | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-10

Najmłodszy profesor tytularny w Instytucie Matematyki Stosowanej

Joanna Janczewska
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr hab. Joannie Janczewskiej z naszego Wydziału.

prof. dr hab. Joanna Janczewska

Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego (1999), obecnie dyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej i kierownik Zakładu Układów Dynamicznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim w 2002 r., stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 r., a postępowanie o nadanie tytułu profesora zostało przeprowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2008-2010 była na dwuletnim stażu naukowym w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wariacyjnych i topologicznych metod w analizie nieliniowej. Jest laureatką Nagrody dla Najlepszej Uczonej (2013) w krajowym konkursie Centrum Zastosowań Matematyki na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań za pracę: Multiple bifurcation in the solution set of the von Karman equations with S^1-symmetries. Inny jej artykuł Homoclinic solutions for a class of the second order Hamiltonian systems, napisany wspólnie z M. Izydorkiem, zajął II miejsce na liście Top Papers for Poland in Mathematics, najczęściej cytowanych prac matematyków polskich w latach 2005–2015 według bazy Web of Science (do tej pory ponad 240 cytowań).

Była wykonawcą w wielu projektach badawczych. Obecnie jest kierownikiem projektu NCN Teoria Morse’a w układach hamiltonowskich (2018-2022), realizowanego w ramach bilateralnego polsko-niemieckiego programu BEETHOVEN. Od 2017 r. pełni funkcję koordynatora merytorycznego modułu II (studia doktoranckie) w projekcie NCBR „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej.” Wypromowała dwoje doktorów. Jest promotorem kolejnej doktorantki.

109 wyświetleń