Zdzisław Głowacki | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zdzisław Głowacki

Zdzisław Głowacki ukończył Fizykę Techniczną w 1983. Jego praca magisterska dotyczyła struktur sferolitycznych w polimerach.

Zdzisław Głowacki Zdzisław Głowacki

Od 1982 do 1993 pracował w Katedrze Chemii Organicznej PG zajmując się zastosowaniami wysokorozdzielczej spektroskopii NMR. Prowadził interdyscyplinarne badania z zakresu chemii organicznej, analitycznej i fizycznej. Pracę doktorską pod opieką prof. Janusza Rachonia obronił w 1993 roku.

W latach 1991-97 Zdzisław pracował w Zakładzie Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 1992 roku odbył staż we Włoszech na Uniwersytecie w Ankonie.

W 1991 roku założył w Toruniu firmę Studium Oświatowe „Tutor”, a w 1993 roku Oficynę Wydawniczą „Tutor” – wydawnictwo o profilu edukacyjnym, nakładem którego ukazało się kilkadziesiąt książek edukacyjnych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz autorem kilkunastu podręczników.

Zdzisław bada historię swojej rodziny, napisał kilka artykułów historyczno - wspomnieniowych o losach swoich bliskich w okresie XX wieku.