Piotr Mondalski | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Piotr Mondalski

Piotr Mondalski ukończył Fizykę Techniczną w roku 1982.

Piotr Mondalski Piotr Mondalski

Przed studiami na Wydziale Piotr uzyskał licencjat w dziedzinie matematyki i fizyki na St Xavier's College, Bombay, India. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Fizyki Molekularnej i w roku 1992 zakończył ją obroną pracy doktorskiej.

Następnie Piotr zajmował kierownicze stanowiska w firmach Prokom Computer System (1991-1995), Informix Software (1995 – 1997), Prokom Software System (obecnie Asseco Poland, 1997 – 2007), POSTDATA S.A. (2005 – 2007). W latach 1997 – 2007 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Prokom Software S.A. sprawując nadzór nad projektami informatycznymi wdrażanymi u kluczowych klientów Spółki.

Obecnie Piotr służy swoim doświadczeniem i wiedzą aktywnie wspierając rozwój projektów i spółek poprzez inwestycje, współpracę w opracowaniu koncepcji przedsięwzięcia, strategii biznesowej, planów rozwoju i organizacji procesów biznesowych. Jest członkiem zarządów MinvOnline.pl sp. z o.o. oraz MBM Seed Fund sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej firmy TOYA S.A.

Piotr jest pasjonatem golfa. W latach 2004-2010 był prezesem Polskiego Związku Golfa, a obecnie jest honorowym prezesem tej organizacji.