Monika Rychcik-Leyk | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Monika Rychcik-Leyk

Monika Rychcik-Leyk ukończyła Fizykę Techniczną w roku 1999 pod opieką prof. Jarosława Rybickiego.

Monika Rychcik-Leyk Monika Rychcik-Leyk

Również doktorat Monika przygotowała pod opieką prof. Jarosława Rybickiego. Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich rozpoczęła pracę jako redaktor fizyki w wydawnictwie multimedialnym Young Digital Planet S. A., z którym związała swoją późniejszą karierę zawodową. Przez 14 lat pracowała na kolejnych stanowiskach liderskich, od koordynatora, poprzez kierownika do dyrektora operacyjnego. Odpowiadała za planowanie strategiczne, zarządzanie międzynarodowymi projektami technologicznymi i rozwój dużych interdyscyplinarnych zespołów.

Obecnie prowadzi własną firmę technologiczną mFuture Group zajmującą się wytwarzaniem oprogramowania dla klientów z Polski i zagranicy.

Jest również absolwentką Psychologii Przywództwa na SWPS. Założyła organizację Lider z Sercem, poprzez którą, wspólnie z przyjaciółmi, promuje swoją pasję, jaką jest współpraca oparta na wspólnych wartościach.