Michał Lewandowski | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Michał Lewandowski

Michał T. Lewandowski ukończył Fizykę Techniczną ze specjalizacją Fizyka i Technika Konwersji Energii w 2012 roku.  Pracę inżynierską pt. „Analiza warunków eksploatacji przydomowych elektrowni wiatrowych” wykonał w roku 2011 pod kierunkiem dr hab. Ewy Klugmann-Radziemskiej w Katedrze Aparatury i Maszynoznastwa Chemicznego, Wydziału Chemicznego PG. Pierwszy semestr na drugim stopniu studiów odbył na Norwegian University of Science and Technology w Trondheim w ramach wymiany studenckiej ERASMUS. Pracę dyplomową magisterską zaatytułowaną „Modelowanie przepływu ciepła w elementach konstrukcji budowlanych metodą elementów brzegowych” wyskonał w Katedrze Fizyki Atomowej i Luminescencji FTiMS PG, a jej promoterm był dr inż. Sebastian Bielski.

Michał Lewandowski Michał Lewandowski

Dyplom odebrał osiem miesięcy później po powrocie z podróży z plecakiem po Europie, Idniach, Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii, z której relację można przeczytać na www.gdzienasnosi.blogspot.com.

Od jesieni 2013 pracował jako asystent w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w Zakładzie Przepływów Wielofazowych Ośrodka Hydrodynamiki zajmując się zagadnieniami modelowania turbulentnych przepływów reaktywnych. Głównym celem prac było rozwinięcie metod obliczeniowych w ramach komputerowej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics CFD) adekwatnych do symuacji nowoczesnych reżimów spalania.

Odbył staże naukowo-badawcze na Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim (2015)  oraz na Universite Libre de Bruxelles (ULB) w Brukseli (2017). Angażował się w działalność popularno naukową poprzez aktywne uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki oraz  w latach 2014-2017 organizował dedykowany uczniom szkół średnich konkurs naukowo-techniczny EKOTECH, w którym uczestnicy rywalizowali w konstruowaniu małych turbin wiatrowych.

Zdobył doktorat w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika broniąć pracę doktorską pt. „Rozwinięcie modeli spalania turbulentnego w reżimie typu MILD”  w styczniu 2019. Jej promotorem był prof. dr hab. Jacek Pozorski.

W roku 2019 zaczął pracę naukową na Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim gdzie zajmuje się badaniami nad metodami obliczeniowymi do spalania i wykorzystywaniem paliw nowej generacji potrzebnych w procesie dekarbonizacji.