Krystian Formella | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Krystian Formella

Krystian Formella ukończył Matematykę (specjalność Biomatematyka) na pierwszym stopniu studiów, broniąc pracę licencjacką pt. „Dynamika migracji epidemii na podstawie gorączki krwotocznej typu Ebola”. Drugi stopień studiów na specjalności Bioinformatyka ukończył w 2017 roku broniąc pracę magisterską zatytułowaną „Funkcje neuronów w kontekście wybranych chorób”. W pracy magisterskiej zajął się układami dynamicznymi w zastosowaniach biologicznych oraz opracował model przebiegu stwardnienia rozsianego w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Obie prace dyplomowe przygotował pod opieką prof. dra hab. inż. Wojciecha Bartoszka.

Krystian Formella

fot.: Krystian Formella, archiwum prywatne

Podczas ostatniego roku studiów rozpoczął studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, aby móc uczyć matematyki na poziomie szkoły średniej. W 2017 roku rozpoczął pracę w Technikum Informatycznym i Liceum Akademickim im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. W szkole oprócz zajęć z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym prowadzi zajęcia dodatkowe z biomatematyki, na których uczniowie mają okazję zobaczyć praktyczne zastosowanie matematyki, poprzez analizę prostych modeli matematycznych i symulacje wykonane w języku R.

W 2019 roku został wicedyrektorem Technikum Informatycznego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Wtedy szkoła po raz pierwszy została ogłoszona najlepszym technikum w województwie pomorskim według Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, w którym brane są pod uwagę m.in. wyniki z egzaminów zawodowych i matur. W 2020 roku szkoła otrzymała tytuł drugiego najlepszego technikum w województwie pomorskim. Politechnika Gdańska przyznała wówczas placówce dodatkowe wyróżnienie, które osobiście odebrał z rąk Rektora prof. dra hab. inż. Krzysztofa Wildego. Rok 2021 przyniósł Technikum Informatycznemu im. Macieja Płażyńskiego w Pucku kolejny sukces. Szkoła ponownie zajęła pierwsze miejsce wśród najlepszych techników w województwie pomorskim, a w skali kraju uplasowała się na 20. miejscu. Podobnie jak w roku poprzednim, Politechnika Gdańska uhonorowała szkołę za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu, tym razem statuetką Alegorii Nauki.

Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania oświatą, a w czerwcu tego roku kończy studia podyplomowe z informatyki.

Po studiach na wydziale FTiMS Krystian Formella realizuje się zawodowo zarówno przekazując wiedzę matematyczną swoim uczniom, jak i współkierując, jako wicedyrektor, najlepszym technikum w województwie pomorskim.

Krystian_Formella Krystian_Formella Krystian_Formella

fot.1: Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, którego wicedyrektorem jest Krystian Formella, archiwum prywatne
fot.2: Po odebraniu tegorocznej nagrody z PG, od lewej: Sekretarz Szkoły Justyna Gawrych, Wicedyrektor Szkoły Krystian Formella, Dyrektor Szkoły Małgorzata Oberzig, nauczyciel przedmiotów zawodowych Marcin Selke, archiwum prywatne
fot.3: Krystian Formella odbiera od Rektora PG dyplom za zajęcie drugiego miejsca wśród najlepszych techników w województwie pomorskim w 2020 roku, fot. K. Krzempek