Badania naukowe | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Badania naukowe

Badania naukowe realizowane przez pracowników zakładu:

 • Topologiczne niezmienniki w teorii układów dynamicznych i ich zastosowania.
 • Teoria punktów stałych i periodycznych.
 • Metody matematyczne w kardiologii.
 • Miary złożoności i ich zastosowania.
 • Zastosowanie równań różniczkowych w modelowaniu biologicznym:
  • modele strukturalne z dyfuzją i warunkami brzegowymi Fellera;
  • modelowanie ekspresji genu białka Hes1;
  • istnienie i jednoznaczność rozwiązań równania McKendrick-von Foerster z warunkiem odnowy.
 • Modelowanie termicznej ablacji za pomocą równania bio-przewodnictwa ciepła.
 • Soczewkowanie fal rentgenowskich.
 • Hydrodynamika.
 • Metody podprzestrzeni Kryłowa.
 • Numeryczne modelowanie zagadnień dla równań różniczkowych cząstkowych z wykorzystaniem metod różnicowych.
 • Numeryczna analiza zagadnień dla cząstkowych równań różniczkowo-funkcyjnych:
  • niejawne metody różnicowe;
  • ważone metody różnicowe;
  • zbieżność, stabilność, analiza błędu aproksymacji.
 • Hybrydowe układy dynamiczne i dynamika nisko-wymiarowa w modelach neurobiologicznych. 
 • Różne rodzaje dominowania w grafach i produktach grafowych.
 • Skojarzenia i pokrycia wierzchołkowe w grafach.
 • Badanie parametrów związanych z niezależnością w grafach.