Laboratoria | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Laboratoria

Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych

Aparatura: Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych wyposażone jest w 127-st. cylindryczny elektrostatyczny spektrometr elektronów oraz w 180-st. toroidalny elektrostatyczny spektrometr Comstock.
 

Dydaktyczne Laboratorium Fizyki Środowiska

Laboratorium dedykowane jest do przedmiotu "Fizyka Środowiska" dla studentów Fizyki Technicznej oraz Inżynierii Biomedycznej.
Ćwiczenia:
- Wyznaczanie wysokości obiektów i położenia geograficznego za pomocą sekstantu.
- Pomiary wysokości punktów osnowy za pomocą niwelatora laserowego.
- Pomiary natężenia dźwięku i poziomu hałasu.
- Pomiar kątów płaskich oraz odległości między punktami osnowy za pomocą teodolitu.
- Wyznaczenie wysokości wybranych terenowych za pomocą niwelatora optycznego.
- Pomiary kierunku i prędkości wiatru. Pomiary temperatury i wilgotności.