prof. Andy Felt z University of Wisconsin - stypendysta Fulbrighta na WFTIMS | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-12

prof. Andy Felt z University of Wisconsin - stypendysta Fulbrighta na WFTIMS

joinus
W semestrze zimowym Profesor Felt poprowadzi zajęcia z przedmiotu Wprowadzenie do modelowania procesów decyzyjnych w języku AMPL otwarty dla wszystkich studentów z Uczelni Fahrenheita. Do przedmiotu przypisane są 3 punkty ECTS, językiem prowadzenia zajęć jest j. angielski, a zapisy na zajęcia trwają do 28 września. W semestrze letnim odbywać się będą zajęcia projektowe, prowadzone metodą PBL (Project/Problem Based Learning), kształcące umiejętności w zakresie procesów decyzyjnych. Podczas tych zajęć studenci będą mieli szansę rozwiązać rzeczywiste problemy naszych wydziałów, jednostek i uczelni.  

Profesor Andy Felt jest stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i przez najbliższy rok będzie prowadził zajęcia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Będą to zarówno zajęcia objęte programem studiów dla studentów WFTiMS jak i zajęcia obieralne dla wszystkich studentów Uczelni Farenheita. Do współpracy zaproszeni są także pracownicy Politechniki Gdańskiej zainteresowani tematyką modelowania procesów decyzyjnych oraz metodą PBL.

Profesor Felt jest niezwykle doświadczonym dydaktykiem, który uczy przedmiotów związanych z badaniami operacyjnymi, teorią gier i technikami obliczeniowymi. Profesor Felt jest Dyrektorem UWSP Center for Athletic Scheduling, które zrzesza studentów pierwszego stopnia zajmujących się tworzeniem harmonogramów uniwersyteckich zawodów sportowych (tzw. konferencji) odbywających się na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Harmonogramy te tworzone są w oparciu o techniki programowania liniowego całkowitoliczbowego. Profesor Felt jest promotorem ponad 30 prac dyplomowych dotyczących tej tematyki, a jego osiągnięcia dydaktyczne zostały potwierdzone nagrodą UWSP Excellence in Teaching, Scholarship, and Service przyznawaną przez jego uczelnię macierzystą.

Przed podjęciem pracy akademickiej, Profesor Andy Felt pracował jako inżynier w branży paliwowej oraz jako programista w branży komputerowej.

Aby zapisać się na przedmiot, należy wypełnić formularz rejestracyjny: ZAPISY

Uwaga: dostępnych jest tylko 20 miejsc!

Skrócone opisy przedmiotów znajdują się poniżej, a szczegółowe ich treści znaleźć będzie można wkrótce w kartach przedmiotów dostępnych w systemie MojaPG. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Magdaleną Topp (magdalena.topp@pg.edu.pl) z Dziekanatu WFTiMS lub dr inż. Justyną Szostak (justyna.szostak@pg.edu.pl) sprawującą opiekę merytoryczną nad naszym stypendystą.   

Mamy nadzieję, że wizyta Profesora Felta oraz jego współpraca z Rektorską komisją ds. umiędzynarodowienia zaowocuje w niedalekiej przyszłości utworzeniem międzynarodowych studiów wspólnych realizowanymi przez Politechnikę Gdańską i UW-Stevens Point.

‪Opis przedmiotów:

Introductory modelling for decision-making using AMPL will be a combination of courses on operations research and discrete mathematics. Designed to be offered without prerequisite, the course will cover a variety of ways to model decision-making. Professor Felt will teach the solution of these problems in AMPL, a mathematical programming language (with free academic license). This will allow the students to reach the level of problems that are real.

Later, Professor Felt will teach a second course, a follow-up of the first one, focused on giving ambitious students the chance to work on a mentored project, either in groups or individually.In the modeling and projects courses, Professor Felt offers students unique experiences. The modeling techniques he is using are still new enough that they are not commonly taught. Exposure to this kind of problem-solving power tends to be eye-opening for students.

156 wyświetleń