Seminarium Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia

Seminarium Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

17 Maj 2024 10:15

SEMINARIUM WYDZIAŁU FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ


17 maja (piątek) o godz. 10.15 w sali 2/07 CNA

Prof. dr hab. Gerard Cybulski

Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

wygłosi wykład "Wybrane zastosowania reokardiografii impedancyjnej w badaniach układu krążenia"

Abstrakt:

Analiza reakcji układu sercowo-naczyniowego na różne bodźce fizjologiczne, w tym aktywna próba ortostatyczna, test pochyleniowy, ściskanie dłoni (handgrip) oraz próba wysiłkowa może dostarczyć dodatkowych danych diagnostycznych na temat aktywności układu autonomicznego i pomóc w przewidywaniu wystąpienia niektórych krytycznych zdarzeń, np. omdlenia ortostatyczne. Zmienność rytmu/częstości rytmu serca (HRV) była intensywnie badana u ludzi w pozycji leżącej oraz w innych pozycjach ciała. Jednak opublikowano jedynie w ograniczonym zakresie wyniki badań opisujących rytmy, wahania i dynamikę parametrów hemodynamicznych monitorowanych w fazie przejściowej testów fizjologicznych. Co więcej, badano je w znacznie mniejszych grupach. Kardiografia impedancyjna, która umożliwia nieinwazyjne, ciągłe monitorowanie czynności mechanicznej serca (w tym w warunkach ambulatoryjnych) wydaje się metodą odpowiednią do zbierania danych niezbędnych do wykonywania tego typu analiz. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Adres wydarzenia

Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Centrum Nanotechnologii A, s. 2/07