Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Nadolskiej-Dawidowskiej | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Nadolskiej-Dawidowskiej

27 Maj 2024 12:00

27.05.2023 r. o godz. 12:00

w Audytorium im. prof. dr. hab. Olgierda Gzowskiego w Centrum Nanotechnologii A Politechniki Gdańskiej (s. 3/11 CNA), ul. Narutowicza 11/12 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Małgorzaty Nadolskiej-Dawidowskiej

Tytuł rozprawy:  „Ammonium and potassium vanadates: synthesis, physicochemical characterization, and applications”                                         

 [„Wanadany amonu i potasu: synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz zastosowania”]

Promotor:     dr hab. inż. Kamila Sadowska, prof. IBIB PAN (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, PAN)

Promotor pomocniczy: dr inż. Marta Prześniak-Welenc (Politechnika Gdańska)

Recenzenci:  prof. dr hab. Ryszard Czajka (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Wojciech Simka (Politechnika Śląska)

dr hab. inż. Beata Zielińska, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie)  

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej (Czytelnia Czasopism), Gmach Główny, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne na stronie:

https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/inzynieria-materialowa