Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Kameckiego | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Kameckiego

17 Listopad 2023 13:15

17.11.2023 r. o godz. 13:15 w sali 121 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 odbędzie się w trybie hybrydowym

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Bartosza Kameckiego

Tytuł rozprawy:  „Nanokrystaliczne warstwy ceramiczne otrzymywane metodą pirolizy aerozolowej w tlenkowych ogniwach paliwowych”

Promotor:      dr hab. inż. Sebastian Molin, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jakub Karczewski, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. Michał Mosiałek (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Kun Zheng, prof. uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej (Czytelnia Czasopism), Gmach Główny, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne na stronie:

https://pg.edu.pl/bip/nauka/postepowania-dr/inzynieria-materialowa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie, będą miały też możliwość udziału w niej online. Chętnych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 14.11.2023, w celu otrzymania linku.

Adres wydarzenia

Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG, s. 121