On the Trail of Women in Mathematics, 15-17 września 2022 r. | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia

On the Trail of Women in Mathematics, 15-17 września 2022 r.

15 - 17 Wrzesień 2022

Konferencja On the Trail of Women in Mathematics - Contemporary Women in Mathematics jest trzecią z cyklu konferencji mających za zadanie upowszechnianie oraz promocję matematyki i jej zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i zasług kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły znaczący wkład w rozwój nauki. Każda z dotychczasowych konferencji poświęcona była uhonorowaniu wybitnej matematyczki: w 2017 Heleny Rasiowej w 100-lecie jej urodzin, a w 2019 Sofji Kowalewskiej i jej wyjątkowego wkładu w rozwój równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań. Inicjatorem cyklu spotkań naukowych akcentujących rolę kobiet w rozwoju matematyki jest Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce.

W programie tegorocznej konferencji znalazły się wykłady plenarne dwóch wybitnych matematyczek:

  1. Krystyny Kuperberg (Auburn University) zaproszonej do wygłoszenia AMS Plenary Lecture (1995) oraz wykładu na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym ICM (1998) w związku z rozwiązaniem przez nią hipotezy Seiferta,
  2. Ireny Lasieckiej (University of Memphis) laureatki prestiżowej nagrody Richard E. Bellman Control Heritage Award (2019) za znaczący wkład w rozwój teorii sterowania.

W ramach konferencji planowana jest wymiana doświadczeń i przedstawienie na forum międzynarodowym najnowszych osiągnięć naukowych specjalistów zajmujących się matematyką i dziedzinami pokrewnymi. Program konferencji obejmuje oprócz wykładów zaproszonych gości (z głównych polskich ośrodków naukowych i z zagranicy), również sesje tematyczne i sesję plakatową.

Nasze zaproszenie jako Invited Speakers przyjęły:

  1. Sonja Štimac (University of Zagreb)
  2. Barbara Dunin-Kęplicz (Uniwersytet Warszawski)
  3. Piotr Opocha, AGH University of Science and Technology, Poland
  4. Błażej Szepietowski, University of Gdańsk, Poland
  5. Justyna Signerska-Rynkowska (Politechnika Gdańska, Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych (IM PAN))
  6. Katarzyna Mazowiecka (Uniwersytet Warszawski)

Głównymi organizatorami tegorocznej konferencji z cyklu On the Trail of Women in Mathematics są PTKM i Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Organizacja międzynarodowej konferencji stwarza możliwość zacieśnienia współpracy Wydziału FTiMS z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://otowim22.ptkwm.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji
dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni
dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. uczelni

Adres wydarzenia

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk