Azure / Imagine / DreamSpark | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Azure / Imagine / DreamSpark

 

Logowanie do systemu ELMS dla Wydziału FTiMS
 

 1. Co to jest Katalog Oprogramowania?
  ELMS zawiera dostępny online katalog całego oprogramowania Microsoft Imagine / DreamSpark. Katalog zorganizowany jest według nazw produktów z dołączonym ich opisem, boxshot, oraz dane na temat dostępności danego produktu. Katalog ten zorganizowany w ELMS jest przez Software Storefront i może być przeszukiwany i przeglądany przez studentów. Tylko oprogramowanie, które przeznaczyłeś do przynajmniej jednorazowej dystrybucji widoczne będzie w Storefront.

 2. Co to jest My Profile?
  Historia złożonych zamówień na oprogramowanie przechowywana jest w My Profile. Gdy student lub wykładowca loguje się do ELMS, na lewym pasku narzędzi pojawia się przycisk My Profile. Użytkownik może zobaczyć listę zamówionego przez niego wcześniej w ELMS oprogramowania w sekcji My Software należącej do My Profile. Klikając na poszczególne produkty w My Software, zostanie pokazana data zamówienia danego produktu, jak i jego klucz aktywacyjny dostarczony studentowi/wykładowcy po złożeniu zamówienia.
   
 3. Co z bezpieczeństwem i ochroną danych zebranych w ELMS? Jaką mam pewność, że dane są bezpieczne.
  ELMS został zaprojektowany, tak, aby gromadził minimalną ilość danych osobowych studentów i wykładowców. Ponieważ konta użytkowników są tworzone z użyciem adresu e-mail, ELMS musi przechowywać przynajmniej adresy aktywnych i nieaktywnych użytkowników. Poza tym jedyne dane zbierane przez ELMS to: Kiedy student/wykładowca zamawia oprogramowanie przez ELMS, proszony jest o podanie swojego imienia i nazwiska. Inne gromadzone dane to historia zamawianych w systemie aplikacji oraz daty składania zamówień.
  Jedyne dane, dostarczane przez ELMS do Microsoft to całkowita liczba instalacji oprogramowania dokonana przez studentów, wykładowców oraz w laboratoriach. Kolekcjonowanie tych danych jest wymogiem Umowy Licencyjnej Microsoft Imagine / DreamSpark. W trosce o ochronę danych osobowych (np. imię, nazwisko, e-mail), każdy student posiada opcję dostarczenia jego danych do Microsoft w przypadku, gdy chciałby pobrać uaktualnienia do programów z Imagine / DreamSpark. Użytkownik może zawsze zaznaczyć/odznaczyć tą opcję podczas nastepnego zamównienia w ELMS.

 4. Co z warunkami umowy Microsoft Imagine / DreamSpark w ELMS?
  ELMS został zaprojektowany z myślą o konkretnej umowie licencyjnej Imagine / DreamSpark. Za każdym razem, gdy student zamawia oprogramowanie przez ELMS, musi zgodzić się na stosowany przez Microsoft standard EULA. Wyrażenie zgody na EULA zapisywane jest w jednym z raportów transakcji (patrz niżej) dostępnych w ELMS. ELMS ogranicza także ilość razy, kiedy student może zamówić każdy z produktów dostępnych w Imagine / DreamSpark do jednego razu. Jeżeli jest to potrzebne, to student może poprosić administratora o dodatkową instalację. ELMS zawiera także moduł pozwalający administratorom na przyznanie dodatkowych instalacji użytkownikom, jak i pozyskanie dodatkowych kodów instalacyjnych (np. PIDy do Windows XP, Visio albo Project, wymagających nowego kodu przy każdorazowej instalacji).

 5. Czym jest polityka prywatności e-academy?
  E-academy jest głęboko oddana ochronie prywatności wszystkich klientów Imagine / DreamSpark na całym świecie. Ściśle przestrzegamy najsurowszych światowych norm polityki prywatności, z Polityką Ochrony Danych Unii Europejskiej włącznie.
  Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące e-academy i ochrony danych powinny być kierowane do E-academy Inc. na adres e-mail:
  info@e-academy.com lub telefonicznie: 
  1+ (613) 526-3005 (plus numer kierunkowy do Kanady).

 6. Jak ELMS rozwiązuje sprawę kluczy aktywacyjnych produktu?
  ELMS automatycznie przeprowadza dostarczanie kluczy aktywacyjnych do oprogramowania studentom i wykładowcom, tak więc nie są potrzebne żadne dodatkowe klucze z Microsoftu. Kiedy składane jest w ELMS zamówienie na oprogramowanie, klucz aktywacyjny wysyłany jest automatycznie e-mailem studentowi/wykładowcy. Klucz ten jest także przechowywany w Profilu studenta/wykładowcy w ELMS (po zalogowaniu znajduje się on pod My Profile/My Software).

 7. Czy licencja (albo klucz) odblokowuje oprogramowanie na stałe?
  Nie - klucz pozwala Ci na zainstalowanie oprogramowania tylko raz. Jeżeli musisz przeinstalować oprogramowanie nalezy w kategorii My Software w systemie ELMS wybrac opcje Request Re_Install odpowiedniego produktu podajac przyczyne ponownej aktywacji/instalacji.

 8. Jak mogę się zarejestrować?
  Osoby, które nie posiadają konta na serwerze Mifgate lub student.pg.gda.pl powinny zgłosić się do Marcina Hoppe, pokój 41, budynek główny PG, w celu założenia konta, następnie powinny przesłać informację o chęci uczestnictwa w programie Microsoft Imagine / DreamSpark (w treści maila proszę podać imię, nazwisko, miejsce pracy/kierunek i rok studiów) do administratora ELMS na adres:maho@mif.pg.gda.pl

 9. Jak uzyskać oprogramowanie?
  Aby uzyskać dostęp do zasobów zaloguj się. Przejdź do zakładki Software, wybierz z listy dostępnych produktów ten, który chcesz pobrać. Kliknij przycisk Go. Zostaniesz przekierowany na stronę zamawiania konkretnego produktu. Wybierz metodę pozyskania aplikacji: możliwe są dwie metody - odbiór nośnika w pokoju 41 GG lub pobranie aplikacji poprzez internet. Zaznacz wybraną metodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego radiobuttona. Kliknij przycisk AddToCart, aby rozpocząć procedurę rezerwowania płyty/downloadu wybranej aplikacji. Po udanej rezerwacji (po otrzymaniu e-maila potwierdzającego rezerwację) należy zgłosić się po odbiór nośnika do pokoju 41 Gmachu Głównego PG (w przypadku wybrania opcji wypożyczenia nośnika) lub przejść do zakładki MySoftware i rozpocząć procedurę Downloadu poprzez naciśniecie przycisku Download.

 10. Jeżeli mam nowy komputer, to jak mogę przeinstalować moje oprogramowanie?
  Jeżeli musisz przeinstalować oprogramowanie nalezy w kategorii My Software" w systemie ELMS wybrac opcje Request Re_Install odpowiedniego produktu podajac przyczyne ponownej aktywacji/instalacji.