Badania naukowe | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Badania naukowe

Po kierunku Fizyka techniczna, specjalności Fizyka stosowana:

zatrudnienie w:
 • Adiunkt w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie
 • Guest researcher w Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, ACES, Stockholm University, Stockholm, Sweden
 • Adiunkt w II Zakład Radiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instyturtem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Post doc - Department of Physics and Astronomy, University of Delaware
 • w projekcie Ice Cube gen2 - neutrino research of the future
 • Researcher w Los Alamos National Laboratory USA
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Laboratorium Badawczo-Pomiarowym Techniki Próżni w Warszawie
 • CNRS researcher (chargée de recherche) at CIMAP (Centre de recherche sur les Ions, les Materiaux et la Photonique), Caen, France
 • Department of Astronomy, Faculty of Mathematics and Physics (FCFM) University of Concepcion (Chile)
doktoraty w:
 • WFTiMS PG
 • Karlsruhe Institute of Technology, KESTA, 2020 (promotor prof. Ralph Engel)
 • The Open University, Milton Keynes, Wielka Brytania 2018 (promotorzy Dr Silvia Bergamini, Dr. Jim Hague, Prof. Edward Hinds)
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa 2017 (promotor prof. dr hab. Michał Różyczka, promotor pomocniczy dr Radosław Poleski)
 • The Open University, Milton Keynes, Wielka Brytania 2016 (promotorzy Dr Samuel Eden, Prof. Nigel J. Mason)
 • Universite Claude Bernard, Lyon 1 oraz WFTIMS
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • INTIBS PAN
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 

Po kierunku Fizyka techniczna, specjalności Informatyka stosowana:

zatrudnienie w:
 • adiunkt w Instytutcie Maszyn Przepływowych PAN
 • koordynator ds. badawczo-rozwojowych w KEZO Research Centre PAS
 • adiunkt w Politechnice Gdańskiej
 • profesor uczelni w Politechnice Gdańskiej
 • asystent w Politechnice Gdańskiej
 • adiunkt w Uniwersytecie Morskim w Gdyni
 • mł. asystent w WIM CSK MON
doktorat w:
 • WFTiMS PG

 

Po kierunku Inżynieria materiałowa:

zatrudnienie w:
 • Specjalista naukowo-techniczny, CI TASK, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
 • Doctoral Student, CERN, Geneva, Switzerland
 • Doktorant w Institute fur Physikalische Chemie, University of Munster, Niemcy
 • postdoc na Politechnice Wiedeńskiej
 • postdoc na Johns Hopkins University, obecnie PG
doktorat w:
 • WFTiMS PG

 

Po kierunku Matematyka:

zatrudnienie w:
 • adiunkt na Wydziale FTIMS PG
 • asystent na Wydziale FTIMS PG
doktoraty w:
 • WFTiMS PG
 • Upsala University

 

Po kierunku Nanotechnologia:

zatrudnienie w:
 • PhD Researcher, University of Camerino, Camerino, Italy
 • pracownik badawczo-naukowy, Litwa
 • operator akceleratora cząstek, Polska
 • profesor, Szwecja
 • pracownik badawczo-naukowy, Szwecja
 • Doktorant w Instytutcie Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk.
 • doktorantka w Instytucie Fizyki, WFTiMS, PG
 • stypendium od Uniw. Delaware, USA,
 • post-doc w  CNRS w Instytucie fotowoltaicznym (Institut Photovoltaïque d'Ile-de-France)
 • Los Alamos National Laboratory
 • praca na uczelni - Wydział Chemiczny
 • postdoc na Uniwersytecie w Genewie
 • post-doc w Colorado School of Mines
doktorat w:
 • WFTiMS PG
 • Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • INTiBS
 • EHT Zurych
 • Uniwersytet w Brystolu
 • Louisiana State University
 • Universite Paris-Saclay
 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
 • szkoła doktorska PG
 • Univ. Of Central Florida, USA
 • IMP PAN

 

Po kierunkach z podwójnym dyplomowaniem (Mathmods i Intermaths):

zatrudnienie w:
 • Researcher, Multi Scale Mechanics , University of Twente, Enschede, The Netherlands
 • Asystent, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, Polska
 • Research fellow, Sissa (International School for Advanced Studies), Trieste, Italy
 • PhD Student, Universität Siegen, Germany
 • Doctoral Researcher, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Polska
 • Research Assistant, Otto-von-Guericke University, Magdeburg, Germany