XII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu  

            Demonstratorów Fizyki 

                           26 – 28 czerwca 2012

                       POLITECHNIKA GDAŃSKA

             Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej

L.p.

Tytuł

Imię

Nazwisko

e-mail

Afiliacja

 1.  

dr

Andrzej

Kuczkowski

akucz@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

dr inż.

Leszek

Wicikowski

lewi@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

mgr inż.

Andrzej

Kozłowski

jankomaj@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

inż.

Jarosław

Nowakowski

jnowakowski@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

dr

Małgorzata

Obarowska

mabo@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

dr inż.

Bogumiła

Strzelecka

bos@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

dr inż.

Agnieszka

Witkowska

agnieszka@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

mgr inż.

Aleksandra

Mielewczyk-Gryń

Politechnika Gdańska

 1.  

mgr inż.

Beata

Bochentyn

Politechnika Gdańska

 1.  

dr inż.

Marek

Chmielewski

bzyk@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

dr inż.

Paweł

Syty

sylas@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

dr inż.

Patryk

Jasik

p.jasik@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

dr hab.

Bogusław

 Kusz

bodzio@mif.pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

 1.  

dr

Aneta

Mika

a.mika@wseit.edu.pl

Wyższa Szkoła Edukacji

 i Terapii w Szczecinie

 1.  

mgr inż.

Sławomir

Oksiutowicz

slawomir.oksiutowicz@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński

 1.  

mgr

Robert

Maciński

r.macinski@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński

 1.  

dr

Marek

Gołąb

ufmgolab@cyf-kr.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński

 1.  

mgr

Maria

Rut-Marcinkowska

majarut@poczta.onet.pl

Poznań

 1.  

mgr

Krystyna

Skrodzka

skrodzka@ka.onet.pl

Zespół Szkół Samochodowych - Gliwice

 1.  

mgr

Bogusław

Lanuszny

blanuszny@poczta.onet.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące - Katowice

 1.  

Urszula

Juszczyk

ula@ifd.uni.wroc.pl

Uniwersytet  Wrocławski

 1.  

dr

Anna

Hajdusianek

Anna.Hajdusianek@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska

 1.  

mgr

Józefa

Więckowska

jwiec4@wp.pl

Uniwersytet  Wrocławski

 1.  

dr

Maciek

Kluza

maciek@maius.in.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński

 1.  

mgr

Jan

Milwicz

jan.mil@op.pl

Gimnazjum im.M.KOPERNIKA w Ślesinie

 1.  

dr

Jan  

Olejniczak

janolej@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

 1.  

mgr

Jacek

Legendziewicz

j.l@jordan.pl

Biuro Jordan w Krakowie

 1.  

mgr

Szymon

Kiecenka

szymon.kiecenka@wp.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno  Administracyjnych  Wrocław

 1.  

mgr

Urszula

Dzienisiuk

Urszula.Dzienisiuk@fuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

 1.  

 inż.

Maciek

Kołakowski

Maciej.Kolakowski@fuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

 1.  

Mieczysław

 Romanowicz

Uniwersytet Warszawski

 1.  

prof. dr hab.

Krzysztof

Karpierz

Krzysztof.Karpierz@fuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

 1.  

prof. dr hab.

Stanisław

Bednarek

bedastan@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

 1.  

mgr

Jerzy

Krysiak

jkrysiak@fic.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

 1.  

mgr

Dorota

Gołębiewska

dorota.golebiewska@put.poznan.pl

Politechnika Poznańska

 1.  

 dr

Tadeusz

Molenda

Molenda@wmf.univ.szczecin.pl

Uniwersytet Szczeciński

 1.  

 

Adam

Ciślak

cislak@novell.ftj.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza

 1.  

inż.

Adam

Chmieliński

Akademia Górniczo-Hutnicza

 1.  

Paweł

Janowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

 1.  

mgr

Andrzej

Trzebuniak

trzeba@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski

 1.  

dr

Małgorzata

Godlewska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 1.  

mgr

Waldemar

Krychowiak

krycho@fizyka.umk.pl

Uniwersytet  im. Mikołaja Kopernika

 1.  

mgr

Hieronim

Ratajczak

rataj@fizyka.umk.pl

Uniwersytet  im. Mikołaja Kopernika

 1.  

dr

Jolanta

Domysławska

Uniwersytet  im. Mikołaja Kopernika

 1.  

mgr

Krzysztof

Służewski

ks@fizyka.umk.pl

Uniwersytet  im. Mikołaja Kopernika

 1.  

dr

Marek

Godlewski

Marek.Godlewski@zamkor.pl

ZamKor w Krakowie

 1.  

mgr

Krzysztof

Kaczała

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

 1.  

dr

Jerzy

Jarosz

jerzy.jarosz@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski 

 1.  

mgr

Janina 

Pawlik

Uniwersytet Śląski

 1.  

dr

Aneta

Szczygielska

aneta.szczygielska@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski

 1.  

dr

Stefania 

Widuch

stefania.widuch@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski

 1.  

Marek

Budziński

marek.budzinski@umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej

 1.  

dr

Katarzyna

Książek

kasiak@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski

 1.  

Marlena

Garczewska

Uniwersytet Opolski

 1.  

Piotr

Marny-Janusz

Uniwersytet Opolski

 1.  

mgr

Rafał

Wojtyniak

r.wojtyniak@gmail.com

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

 1.  

dr

Tadeusz

Jasiński

Jasiński@prz.rzeszow.pl

 1.  

mgr

Piotr

Stefański

Piotr.stefanski@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka

 59.

dr

Iwona

Nowak

iwoda.nowak@gmail.com

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

 60.

dr

Waldemar 

Berej

w.berej@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej

 61.

dr

Rafał 

Sworst

rafal.sworst@gmail.com

Muzeum Inżynierii Miejskiej  w Krakowie

 62.

prof. dr hab.

Wojciech

Nawrocik

nawrocik@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza