Artykuł o pracy badawczej dr. inż. Piotra Winiarza ukazał się w IEEE Photonics Society Newsletter | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-24

Artykuł o pracy badawczej dr. inż. Piotra Winiarza ukazał się w IEEE Photonics Society Newsletter

Winiarz Piotr

Fot. Paulina Staniszewska

W lipcowym wydaniu czasopisma IEEE Photonics Society Newsletter w dziale „This is my lab”, gdzie naukowcy z całego świata prezentują swoje laboratoria, ukazał się artykuł o dr. inż. Piotrze Winiarzu i jego pracy badawczej.

Pan doktor jest adiunktem badawczym w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej w Zakładzie Ceramiki, którym kieruje prof. Maria Gazda. W kręgu  zainteresowań Pana Piotra jest przewodnictwo protonowe, na którym skupia swoją pracę naukową. Materiały które bada są to perowskity na bazie ceranu-cyrkonianu baru, niobiany ziem rzadkich i tlenki wysokoentropowe. Obecnie zajmuje się badaniem wpływu odkształceń termicznych w perowskitowych cienkich warstwach na przewodnictwo protonowe. Celem badań jest znalezienie optymalnych materiałów, które można wykorzystać w ogniwach paliwowych – czyli urządzeniach generujących czystą energię elektryczną. Na świecie produkowane są już autobusy zasilane ogniwami paliwowymi, jednak naukowcy ciągle starają się zwiększyć ich efektywność i wydajność. Dzięki temu zostaje zmniejszone zanieczyszczenia środowiska i emisja szkodliwych gazów do atmosfery.

IEEE (z ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników) jest organizacją, która skupia obecnie około 400 tysięcy osób związanych zawodowo z elektroniką, elektrycznością i naukami pokrewnymi. Instytut głównie zajmuje się publikacją czasopism, organizowaniem konferencji, akredytowaniem programów kształcenia uczelni wyższych i opracowaniem standardów przemysłowych. IEEE Photonics Society Newsletter jest czasopismem wydawanym co 2 miesiące i jest głównym kanałem komunikacyjnym pomiędzy członkami Instytutu i ich działalnością na świecie.

 
Bezpośredni link do wydania, w którym jest informacja o dr inż. Piotrze Winiarzu:
(strona 18)
373 wyświetleń