Prof. dr hab. Julien Guthmuller otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-29

Prof. dr hab. Julien Guthmuller otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne

Guthmuller
Pracownik naszego Instytutu z awansem naukowym Prof. dr hab. Julien Guthmuller otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne. Gratulujemy !!!

Jego dziedzina badań naukowych dotyczy rozwoju i zastosowania metod obliczeniowych w celu otrzymania widm elektronowych i oscylacyjnych w różnych układach molekularnych.

Doktorat z fizyki uzyskał w 2006 roku na Uniwersytecie Claude’a Bernarda w Lyonie. Następnie odbył dwa staże podoktorskie: pierwszy w zespole badawczym prof. Benoît Champagne na Uniwersytecie w Namur a drugi w zespole prof. Leticii González na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie.

W 2011 roku rozpoczął pracę jako adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej kierowanej przez prof. J. E. Sienkiewicza. W 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych. Od 2021 roku jest kierownikiem Zakładu Metod Obliczeniowych Fizyki Chemicznej w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Jest współautorem prawie 70 publikacji w czasopismach międzynarodowych. Był promotorem jednej pracy doktorskiej, a obecnie jest opiekunem naukowym dwóch doktorantów. Był kierownikiem dwóch europejskich projektów Marie Skłodowskiej-Curie: Career Integration Grant (2012-2016) i Innovative Training Networks (2018-2023) oraz jednego projektu NCN Harmonia (2015-2018). W 2024 roku otrzymał tytuł profesora.

16 wyświetleń