Technetium Talent Management Grants | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-17

Technetium Talent Management Grants

logo Technetium
Po raz kolejny nabór do programu Technetium Talent Management Grants, wspierający aktywność mentorów współpracujących z uzdolnionymi studentami, cieszył się dużą popularnością. W trzeciej edycji programu wyłoniono 19 zwycięskich projektów na łączną kwotę 443 389 zł, w tym 3 z naszego Wydziału.

Tytuł projektu: Od teorii do zastosowań w modelowaniu matematycznym

Kierownik projektu: dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni

Głównym celem projektu „Od teorii do zastosowań w modelowaniu matematycznym” jest aktywizowanie członków Naukowego Koła Matematyki w działalność badawczą zgodną z tematyką Centrum BioTechMed. Tematyka przewidywanych prac badawczych w projekcie jest dość szeroka z uwagi na zróżnicowane zainteresowania członków NKM oraz udział w projekcie ambitnych studentów I roku. Z jednej strony teoria matematyczna zapewnia szeroką gamę narzędzi do modelowania, a z drugiej, różne obszary nauk przyrodniczych stanowią wymagające wyzwania dla matematyków. Projekt przewiduje upowszechnianie rezultatów prowadzonych prac badawczych poprzez wygłaszanie referatów oraz prezentacji w formie posterów zarówno na konferencjach studenckich, jak i naukowych.

Przyznane środki: 24 970 zł

Tytuł projektu: Nowe materiały katalityczne do parowego reformingu metanu

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jakub Karczewski, prof. uczelni

Oczekiwanymi efektami projektu jest uzyskanie nowego, stabilnego i wydajnego materiału katalitycznego. Planowane jest przedstawienie uzyskanych wyników w formie co najmniej dwóch publikacji w czasopiśmie z listy JCR oraz  prezentację wyników na co najmniej jednej renomowanej konferencji naukowej.   Zakłada się, że wyniki badań zrealizowane w ramach niniejszego projektu stanowić będę wstępne wyniki pozwalające aplikować o dalsze finasowanie i rozwój  tego posiadającego duży potencjał naukowy i aplikacyjny kierunku badań.

Przyznane środki: 24 750 zł

Tytuł projektu: Badania termoelektryczne i elektrochemiczne perowskitowych tlenków wysokoentropowych wykazujących mieszane przewodnictwo jonowo-elektronowe

Kierownik projektu: dr inż. Tadeusz Miruszewski

Tlenki wysokoentropowe (HEOs – z ang. High Entropy Oxides) stanowią nową grupę materiałów składających się z dużej liczby pierwiastków zajmujących w sposób przypadkowy jedno położenie w strukturze krystalicznej. Dzięki temu, wykazują one ciekawe właściwości zarówno pod kątem transportu ładunku elektrycznego jak i ciepła. Dodatkowo, mieszane przewodnictwo jonowo – elektronowe zaobserwowane w proponowanych związkach może mieć znaczący wpływ na sprawność termoelektryczną urządzeń zbudowanych z ich udziałem. W niniejszym projekcie zbadane zostaną właściwości termoelektryczne szeregu tlenków wysokoentropowych o strukturze perowskitu. Badania dotyczyć będą struktury oraz mikrostruktury związków, oraz parametrów transportu ładunku i ciepła. Wnikliwe badania tego typu materiałów mogą więc dostarczyć nie tylko wielu przydatnych informacji na temat ich właściwości, ale także pozwolić na efektywniejsze projektowanie urządzeń termoelektrycznych.

Przyznane środki: 24 496,70 zł

50 wyświetleń