mgr inż. Agata Ducka laureatką konkursu PRELUDIUM 21 | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-10

mgr inż. Agata Ducka laureatką konkursu PRELUDIUM 21

Logo Narodowego Centrum Nauki i konkursu PRELUDIUM
Realizowany przez mgr inż. Agatę Ducką – doktorantkę dr hab. inż. Beaty Bochentyn, prof. uczelni – projekt badawczy nosi tytuł „Wpływ nanocząstek wydzielonych na podwójnym perowskicie na efektywność ogniw paliwowych zasilanych biogazem”. Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 21 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach projektu, zsyntezowany zostanie podwójny perowskit Sr2MxFe1.5-0.75xMo0.5-0.25xO6-δ (SFM), gdzie M = Co, Ni, Cu, x ≤ 0.2. W atmosferze redukującej domieszki metali przejściowych wytworzą nanocząstki o składzie M-Fe, będące aktywnymi katalitycznie centrami do utleniania paliw, również alternatywnych, jak biogaz. Wytworzony zostanie także kompozyt z domieszkowanym tlenkiem ceru oraz SFM, który będzie pełnić rolę anody w ogniwie paliwowym. Otrzymane ogniwa zostaną zbadane podczas pracy w syntetycznym biogazie oraz określona zostanie ich tolerancja na osadzanie się węgla oraz zatruwania siarką.

Realizacja powyższego planu badawczego zapewni dogłębne zrozumienie mechanizmów powstawania aktywnych nanocząstek na podłożu podwójnego perowskitu oraz dokładną analizę właściwości materiałów w warunkach pracy z biogazem.

Projekt organizacyjnie będzie umocowany w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Na realizację ww. projektu badawczego mgr inż. Agata Ducka otrzymała finansowanie w wysokości 209 230 PLN. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Laureatce serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!

141 wyświetleń