Koło Naukowe BioPhoton otrzymało finansowanie w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-28

Koło Naukowe BioPhoton otrzymało finansowanie w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Koło Naukowe BioPhoton
fot.: Paulina Staniszewska
Tytuł przyznanego właśnie Kołu Naukowemu BioPhoton projektu badawczego w ramach programu MEiN pt. ”Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” brzmi: ”Innowacje w trójwymiarowej dozymetrii żelowej dla radioterapii protonowej chorób nowotworowych”.

Projekt ten jest integralną częścią realizowanego na WFTiMS PG pięcioletniego projektu NAWA Polskie Powroty (2020-2024), którego celem jest opracowanie metodologii wysokorozdzielczego, trójwymiarowego obrazowania rozkładów przestrzennych dawek zdeponowanych w tkankach ludzkich przez wiązki hadronów (protony, neutrony, jony helu, litu, węgla i innych) w nowoczesnej radioterapii chorób nowotworowych. Metodologia oparta jest na tomografii laserowej tkankopodobnych dozymetrów żelowych, w których pochłonięta energia promieniowania zmienia zabarwienie i gęstość optyczną w funkcji dawki. W nowo przyznanym projekcie MEiN koło naukowe BioPhoton skupi się na analizie czynników błędu pomiaru i artefaktów wpływających na kliniczną przydatność tomograficznych skanerów laserowych i współpracujących z nimi dozymetrów żelowych. Analizowane będą również możliwe innowacyjne strategie usprawnień technicznych istotnych z klinicznego punktu widzenia.

Projekt wykonywany będzie pod opieką naukową prof. Marka Maryańskiego w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej WFTiMS, w Zakładzie Wielowymiarowych Detektorów Promieniowania Jonizującego we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, w tym w Centrum Cyklotronowym Bronowice, jedynym w Polsce ośrodkiem radioterapii protonowej. Przewidziana jest też współpraca z trzema wiodącymi ośrodkami radioterapii protonowej ze Stanów Zjednoczonych oraz Belgii.

Wnioskodawcą była dr Brygida Mielewska.

372 wyświetleń