Ważne informacje dla dyplomantów 2022 | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-03

Ważne informacje dla dyplomantów 2022

Praca dyplomowa 2022
Fot.: Paulina Staniszewska

Procedura składania pracy dyplomowej na WFTiMS

Student przygotowuje wydrukowany 1 egzemplarz pracy dyplomowej.
Pracę w wersji papierowej należy złożyć bezpośrednio w dziekanacie po uprzednim umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez system na kiedyhttps://ftims.pg.edu.pl/studenci/dziekanat/umow-wizyte

● Drukowaną wersję pracy dyplomowej należy złożyć najpóźniej w momencie odbioru dyplomu – bez wydrukowanej wersji pracy dyplomowej dyplom ukończenia studiów nie zostanie wydany.
● Praca dyplomowa w wersji papierowej musi być wydrukowana dwustronnie, w wersji czarno-białej, klejona/zbindowana (nie ma już potrzeby dołączania płyty CD z pracą, wyjątkiem jest sytuacja, gdy student stworzył własny program),
- na stronie nr 1 musi znajdować się strona tytułowa (wzór dostępny w MojaPG na indywidualnym koncie studenta w wydrukach),
- na stronie nr 2 musi zostać umieszczone streszczenie w j. polskim wraz ze słowami kluczowymi (co
najmniej 5 słów) i z określoną dziedziną nauki i techniki (zgodnie z wymogami OECD),
- na stronie nr 3 musi znajdować się abstrakt w języku angielskim, który zawiera te same elementy, co streszczenie w języku polskim,
- na kolejnej stronie musi znaleźć się spis treści.
● Dniem złożenia pracy dyplomowej jest dzień wprowadzenia pracy do moja.pg do weryfikacji antyplagiatowej. (przed wprowadzeniem pracy należy uzyskać zgodę promotora na wprowadzenie do moja.pg - elektronicznie w zakładce dyplomy oraz jest niezbędne elektroniczne złożenie oświadczenie o prawie aktorskim (w moja.pg)
● Nie ma potrzeby drukowania oświadczenia do pracy dyplomowej (oświadczeni zostaje zatwierdzone przez studenta w moja.pg podczas wprowadzania pracy do systemu antyplagiatowego).
● eKarta obiegowa zostanie aktywowana indywidualnie na koncie studenta po obronie. Należy śledzić postępy w jej podpisywaniu i pamiętać o uzupełnieniu dla Biura Karier karty informacyjnej (w moja.pg).
● Każdy student ma obowiązek sprawdzenia, czy numer telefonu komórkowego jest prawidłowo wpisany oraz czy jest odblokowane otrzymywanie wiadomości sms w systemie MojaPG.
● Powiadomienie o terminie i godzinie obrony przyjdzie wiadomością sms na podany nr telefonu oraz poprzez wiadomość mailową. Studenci informowani są o obronie na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem.
● Aby móc odebrać dyplom ukończenia studiów należy mieć całkowicie uzupełnioną eKartę obiegową.
● Osoby, które nie umówią się na konkretny dzień i godzinę wizyty w dziekanacie w celu jego odbioru, nie zostaną obsłużone.

Ważne informacje, procedura składania pracy dyplomowej

Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD na FTiMS

Instrukcja antyplagiatowa

Przebieg egzaminu dyplomowego - stacjonarnego (obecnie obowiązujący)

  • krótka prezentacja tez pracy dyplomowej przez studenta (10 min)
  • pytanie pierwsze dotyczące pracy dyplomowej zadaje recenzent
  • pytanie drugie i trzecie (po jednym z koszyka pytań ogólnych dla kierunku oraz dla specjalności) jest uzgodnione przez członków komisji przed wejściem studenta na egzamin i zostanie zadane przez przewodniczącego komisji

Pytania na egzamin dyplomowy oraz akty prawne są dostępne pod linkiem: https://ftims.pg.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia/proces-dyplomowania

451 wyświetleń