Marta Kowalkińska, absolwentka WFTiMS, wyróżniona w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-12

Marta Kowalkińska, absolwentka WFTiMS, wyróżniona w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego

Marta Kowalkińska
Fot. Paulina Staniszewska
Mgr inż. Marta Kowalkińska, absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku Nanotechnologia realizowała pracę magisterską pod okiem pani dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. Uczelni. Praca dyplomowa powstała przy współpracy Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej z Katedrą Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Praca magisterska pod tytułem: „Projektowanie, synteza i charakterystyka nanostruktur TiO2 do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej” dotyczyła fotokatalizatorów na bazie tlenku tytanu(IV) o zróżnicowanej morfologii w zastosowaniu do usuwaniu toksycznego fenolu z roztworu wodnego. Kontrolując parametry syntezy, udało się uzyskać nanomateriały o różnym stopniu ekspozycji płaszczyzn krystalicznych. Morfologia fotokatalizatorów wpłynęła na ścieżkę degradacji fenolu i w konsekwencji na jego mineralizację do tlenku węgla(IV). Dodatkowo, w pracy dyplomowej przedstawiono tlenofluorek tytanu (TiOF2) jako substrat w syntezie fotokatalizatorów o zdefiniowanej morfologii. Związek ten był dotychczas słabo opisywany w literaturze. Jego zastosowanie pozwoliło na zwiększenie wydajności syntez oraz ułatwiło kontrolę wzrostu nanostruktur o konkretnych kształtach. Badania te mają duży potencjał aplikacyjny ze względu na rosnący problem z zanieczyszczeniami organicznymi, które nie mogą zostać usunięte konwencjonalnymi technikami oczyszczania wód. Zastosowanie fotokatalizatorów o zdefiniowanej morfologii pozwoliłoby na sterowanie procesem degradacji zanieczyszczeń i większe możliwości przekształcania toksycznych związków w mniej szkodliwe formy.

Przedstawione w pracy magisterskiej badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie z listy filadelfijskiej Chemical Engineering Journal (Impact Factor = 10,652, MNiSW = 200 pkt) w której Pani Marta Kowalkińska jest pierwszym autorem.

Publikacja: Marta Kowalkińska, Szymon Dudziak, Jakub Karczewski, Jacek Ryl, Grzegorz Trykowski, Anna Zielińska-Jurek, Facet effect of TiO2 nanostructures from TiOF2 and their photocatalytic activity, Chemical Engineering Journal 404 (2021), 126493.

571 wyświetleń