Rekrutacja na stanowisko stypendysta/doktorant do projektu SONATA BIS | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-23

Rekrutacja na stanowisko stypendysta/doktorant do projektu SONATA BIS

4D DRC
Rekrutacja na stanowisko stypendysta/doktorant do projektu SONATA BIS pt. „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem”, realizowanego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Nazwa jednostki / miejsce pracy: Politechnika Gdańska, Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem”

Liczba stypendiów: 1

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie w dyscyplinie inżynieria materiałowa, elektronika, fizyka lub pokrewnej,
 • posiadanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, w dyscyplinie związanej z tematyką Projektu
 • biegłość w wytwarzaniu cienkich warstw za pomocą metody CVD
 • doświadczenie w oczyszczaniu powierzchni materiałów metodami wykorzystującymi plazmę
 • praktyczna znajomość mikroskopii optycznej i elektronowej
 • znajomość procedur pomiarów elektrycznych i elektrochemicznych
 • dobra znajomość programów do analizy danych (Origin, MatLab)
 • znajomość podstaw symulacji dynamiki molekularnej
 • znajomość języka programowania Python

Opis zadań:

 • modelowanie zjawisk zachodzących na granicy faz diamentu i tworzywa sztucznego w materiałach kompozytowych, w tym procesów przewodzenia i transferu ładunku,
 • synteza i modyfikacje powierzchniowe proszków węglowych, nanodiamentów, jako wypełniacza materiału kompozytowego
 • analiza i interpretacja otrzymanych wyników
 • opracowywanie wyników badań naukowych, poprzez czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowanie w czasopismach naukowych uwzględnionych na liście Journal Citation Reports

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST

Termin składania ofert: 29 wrzesień 2021, do godz. 16:00

Forma składania ofert: Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: jacek.ryl@pg.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „SONATA-BIS 4D-DRC PhD student position”.

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 3000 PLN brutto miesięcznie od października 2021r. na okres 12 miesięcy

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny (format pdf z zeskanowanym podpisem).
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (Format pdf z zeskanowanym podpisem),
 • CV,
 • kopię dyplomu magistra,
 • lista publikacji naukowych z ostatnich 5 lat.
 • minimum jeden, ale nie więcej niż pięć załączników umożliwiających ocenę najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub wdrożeniowych z ostatnich 5 lat, którymi są:
  • pełne teksty publikacji (w języku oryginalnym) lub
  • pełne teksty patentów (w języku oryginalnym; osiągnięciem nie mogą być zgłoszenia patentowe) lub
  • opisy wdrożeń,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Politechnikę Gdańską

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną (on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

Z informacjami na temat projektu można zapoznać się na stronie http://4ddrc.pl

Załączniki:

Klauzula Informacyjna dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektu „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem”

65 wyświetleń