en Informacje dla pracowników | Faculty of Applied Physics and Mathematics at the Gdańsk University of Technology

Page content

en Informacje dla pracowników

W ramach programu Erasmus+ realizowane są dwa typy wyjazdów:

1.    wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (tzw. STA)
2.    wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (tzw. STT)

Prawo do wyjazdu szkoleniowego przysługuje wszystkim pracownikom dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym, naukowym oraz administracyjnym. Każdy pracownik może ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ raz w roku.

Okres wyjazdu: 2 - 60 dni, w zależności od programu (KA103 lub 107, opisane poniżej) i celu wyjazdu (STA lub STT).

Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) odbywa się w ramach umowy podpisanej z uczelnią partnerską, w przypadku wyjazdu szkoleniowego (STT) umowa taka nie jest potrzebna.

Uczestnik, wyjeżdżający na STA jest zobowiązany do przeprowadzenia ogółem 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/5 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).

Możliwe są wyjazdy do krajów programu (akcja KA103) oraz krajów partnerskich (KA107).

Kraje programu to:

- kraje UE,
- Norwegia,
- Islandia,
- Liechtenstein,
- Turcja,
- Była Jugosławiańska Republika Macedonii
- Kraje Partnerskie – kraje nie należące do programu, z którymi dany wydział ma podpisane umowy Erasmus+.

Listę wszystkich umów dla naszego Wydziału można znaleźć na stronie:

https://ftims.pg.edu.pl/umowy-ftims

Główne różnice w działaniu programu Erasmus + kraje programu oraz Erasmus + kraje partnerskie na PG:

Erasmus+ Kraje Programu

Erasmus+ Kraje Partnerskie

kraje UE, Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Turcja

pozostałe kraje świata

finansowanie wyjazdów

finansowanie wyjazdów i przyjazdów

wyjazdy pracowników od 2 dni

wyjazdy pracowników od 5 dni

koszty pobytu

koszty pobytu + podróży

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wyjazdu, wymaganych dokumentów, finansowania i rozliczenia wyjazdu można znaleźć na stronie:

https://pg.edu.pl/international/erasmusplus-wyjazdy-pracownikow

Osobą odpowiedzialną za wyjazdy i przyjazdy pracowników jest

dr inż. PAULINA STRĄKOWSKA
paulina.strakowska@pg.edu.pl
tel: 58 347 22 90