Institute of Physics and Applied Computer Science
 • Dyrektor Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Associate professor
 • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
 • Assistant professor
Associate professor
Associate professor
Associate professor
Associate professor
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Senior Specialist
Institute of Applied Mathematics
 • Dyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej
 • Professor
 • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
 • Associate professor
Associate professor
Associate professor
Associate professor
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Institute of Nanotechnology and Materials Engineering
 • Dyrektor Instyt. Nanotechnologii i Inżyn. Materiał
 • Associate professor
 • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
 • Associate professor
Associate professor
 • Associate professor
 • Z-ca dyrektora ds. infrastruktury badawczej
Associate professor
Associate professor
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Assistant professor
Senior Scientific and Technical Specialist
Engineering and Technical Specialist
Senior Specialist
Technician
Administration
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Senior Engineering and Technical Specialist
Senior Engineering and Technical Specialist
Senior Engineering and Technical Specialist
Engineering and Technical Specialist
Independent Clerk
Independent Clerk
Senior Specialist
Senior Specialist
Senior Specialist
Senior Specialist
IT Technician
Highly skilled worker
Students' affairs office
Head of Section