Jeśli interesuje Państwa oprogramowanie firmy Microsoft, które nie znajduje się w wykazie programów w systemie ELMS (podmenu Software) należy zgłosić to administratorowi. Proszę o informację na adres: maho@mif.pg.gda.pl

W treści listu proszę o podanie imienia, nazwiska, stanowiska pracy / kierunku i roku studiów, listę oprogramowania, które nie jest jeszcze udostępnione, a które Państwo chcecie pobrać.

Wykaz oprogramowania wchodzącego w skład i dostępnego w ramach programu Microsoft Imagine jest dostępny na stronie: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/