Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 3/2021 z dnia 2 czerwca 2021 dotyczącego wprowadzenia Zasad występowania o obniżenie pensum dydaktycznego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 2/2021 z dnia 21 maja 2021 dotyczące zasad naliczania dodatkowych godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2021 z dnia 8 marca 2021 w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Regulaminu premiowania za efektywność w pozyskiwaniu grantów ze źródeł zewnetrznych na Wydziale FTiMS w I połowie 2021 roku

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 4/2020 z dnia 19 listopada 2020 w sprawie powołania Wydziałowego zespołu ds. ewaluacji dyscyplin naukowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 3/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Fizyki w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 2/2020 z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wyborów do Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kadencję 2020-2024

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2020 w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Regulaminu premiowania uzupełniającego za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2020.

Zarzadzenie Dziekana Wydzialu nr 9/2019 w sprawie dodatku specjalnego za prowadzenie zajęc w języku angielskim oraz określenia wysokości stawek za prowadzenie tych zajęć

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 8/2019 w sprawie wymagań dotyczących projektow dyplomowych/prac dyplomowych realizowanych na kierunkach technicznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Zarzadzenie Dziekana Wydzialu nr 7/2019 w sparwie procedury zakupu biletów lotniczych na podróże służbowe pracowników Wydzialu FTiMS

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 6/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nr 3/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nr 4/2019 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Strosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 5/2019 w sprawie zasad naliczania dodatkowych godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach I i II stopnia

Zarzadzenie Dziekana Wydziału nr 4/2019 w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów SDF na Wydziale FTiMS w roku ak. 2019/2020

Zarzadzenie Dziekana Wydziału nr 3/2019 w sprawie zmiany Zarzadzenia Dziekana nr 4/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarzadzenie Dziekana Wydziału nr 2/2019 w sprawie zasad naliczania godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydzialu Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach pierwszego i drugiego stopnia

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2019 w sprawie zmiany Zarzadzenia Dziekana nr 4/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 8/2018 w sprawie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i indywidualnego programu studiów

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 7/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 6/2018 w sprawie powołania komisji ds. analizy dorobku badawczego, badawczo-rozwojowego i projektowego pracowników Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 5/2018 w sprawie zasad ewidencjonowania mobilności pracowników oraz zatrudniania profesorów wizytujących (załącznik do zarządzenia w wersji edytowalnej)

Zarzadzenie Dziekana Wydziału nr 4/2018 w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale FTiMS

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 3/2018 w sprawie zasad postępowania przy uruchamianiu projektów na Wydziale FTiMS

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 2/2018 w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania związanych z przebiegiem studiów na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 6/2017 w sprawie zasad naliczania dodatkowych godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach pierwszego i drugiego stopnia

Zarządzenie Dziekana Wydziału  nr 5/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w Gmachu B Politechniki Gdańskiej

Zarzadzenie Dziekana Wydziału nr 4/2017 w sprawie powołania koordynatorów programu LLP/ERASMUS na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 3/2017 w sprawie odwołania koordynatorów programu LLP/ERASMUS na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 2/2017 w sprawie powołania dr inż. Leszka Wicikowskiego na zastępcę kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr  1/2017 w sprawie powołania dra inż. Leszka Wicikowskiego na pełnomocnika dziekana ds. Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 6/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 5/2016 w sprawie powołania zespołu ds. promocji Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kadencję 2016-2020

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 4/2016 w sprawie zniesienia funkcji pełnomocnika dziekana ds. promocji  na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz rozwiązania zespołu ds. promocji wydziału

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 3/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Dziekana Wydziału nr 03/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów SDF na Wydziale FTiMS

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 2/2016 w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania kluczy oraz otwierania pomieszczeń w budynku Centrum Nanotechnologii A.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2016 w sprawie zmiany zarządzenia Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nr 9/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 5/2015 z dnia 01.12.2015 roku w sparwie powołania dr inż. Piotra Grygiela na zastępcę kierownika Katedry Fizyki Zjawisk Elektronowych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 4/2015 z dnia 28.09.2015 roku w sprawie: wprowadzenia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zasad funkcjonowania studiów podyplomowych.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 3/2015 z dnia 01.06.2015 roku w sprawie: wprowadzenia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zasad funkcjonowania studiów podyplomowych.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 2/2015 z dnia 23.04.2015 roku w sprawie  powołania kierunkowych zespołów programowych na Wydziale FTiMS dla kierunków: Fizyka techniczna, Podstawy nauk technicznych i Matematyka

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 1/2015 z dnia 02.03.2015 roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowej Procedury Ochrony Własności Intelektualnej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 7/2014 z dnia 08.09.2014 roku w sprawie: powołania kierownika kierunku studiów Podstawy nauk technicznych.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 6/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zasad naliczania dodatkowych godzin dydaktycznych związanych z procesem dyplomowania studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 05a/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2012 z dnia 15.10.2012 roku w sprawie powołania dr inż. Pawła Sytego na pełnomocnika dziekana ds. informatycznych  na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 05/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Obsługi Informatycznej Wydziału FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 04/2014 z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów 30-lecia Wydziału FTiMS i Jubileuszu 110-lecia Politechniki Gdańskiej.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 03/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów SDF na Wydziale FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału nr 02/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania dr hab. Pawła Możejko na Pełnomocnika Dziekana ds. studiów niestacjonarnych na kierunku studiów: Fizyki Techniczna, specjalność- Optometria.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członków do Międzywydziałowej Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria Materiałowa.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
w sprawie powołania koordynatorów programu LLP/ERASMUS na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 13/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie powołania dr inż. Leszka Wicikowskiego na zastepcę kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 12/2012 z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie powołania dra inż. Marka Chmielewskiego na pełnomocnika dziekana ds. Festiwali Nauki.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 11/2012 z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie powołania dr inż. Bogumiły Strzeleckiej na pełnomocnika dziekana ds. kontaktów ze szkołami.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 10/2012 z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie podziału zakresu obowiazków Dziekana i Prodziekanów Wydziału FTiMS na kadencję 2012-2016.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 9/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania pełnomocników dziekana ds. praktyk na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 8/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania dr hab. inż. Waldemara Stampora na pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 7/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania dr inż. Pawła Sytego na pełnomocnika dziekana ds. informatycznych na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 6/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania dr inż. Piotra Grygiela na pełnomocnika dziekana ds. dydaktycznej infrastruktury laboratoryjnej na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 5/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania zespołu ds. promocji Wydziału FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 4/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania dr inż. Małgorzaty Obarowskiej na pełnomocnika dziekana ds. promocji na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 3/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania dr inż. Leszka Wicikowskiego na pełnomocnika dziekana ds. ekperymentalno-demonstracyjnych na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 2/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania dr inż. Agnieszki Witkowskiej na pełnomocnika dziekana ds. I Pracowni Fizycznej na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2012 z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie powołania dr inż. Leszka Wicikowskiego na zastepcę kierownika Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale FTiMS PG.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 4/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (WZdsKRK).

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 3/2011 z dnia 1 października 2011 r.
w sprawie powołania pełnomocników Dziekana Wydziału FTiMS ds. nadzoru projektu budowy CNPG na etapie budowlano-instalacyjnym.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 2/2011 z dnia 1 października 2011 r.
w sprawie powołania koordynatora wydziałowego kierunku Inżynieria Materiałowa oraz kierownika specjalności Inżynieria Materiałów Funkcjonalnych.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów do Studium Doktoranckiego Fizyki przy Wydziale FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 2/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie odwołania dr inż. Grażyny Jarosz z funkcji Pełnomocnika Dziekana ds. studiów niestacjonarnych na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Optometria

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów do Studium Doktoranckiego Fizyki przy Wydziale FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 6/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania kierownika specjalności Inżynieria Materiałów Funkcjonalnych.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 5/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania kierowników specjalności.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 4/2009 z dnia 7 grudnia 2009.
w sprawie powołania dr Brygidy Mielewskiej na Pełnomocnika Dziekana ds. reprezentowania Wydziału FTiMS na kierunku Inżynieria Biomedyczna w szczególności specjalności: Fizyka Medyczna.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 3/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie powołania dr inż. Grażyny Jarosz na Pełnomocnika Dziekana ds. studiów niestacjonarnych na kierunku studiów: Fizyka Techniczna, specjalność - Optometria.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 2/2009 z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji "Wydział FTiMS 2020".

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2009 z dnia 15 września 2009 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów do Studium Doktoranckiego Fizyki przy Wydziale FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 4/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Wojciecha Sadowskiego, prof. zw. PG na Pełnomocnika Dziekana do spraw Studiów Doktoranckich na Wydziale FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 3/2008 z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Rozwoju Wydziału FTiMS.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 2/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie podziału zakresu obowiazków Dziekana i Prodziekanów Wydziału FTiMS w kadencji 2008-2012.

Zarządzenie Dziekana Wydziału FTiMS nr 1/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie upoważnień do podejmowania decyzji i składania podpisów.