Zakład Magnetycznych i Elektrycznych Właściwości Materiałów | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zakład Magnetycznych i Elektrycznych Właściwości Materiałów

Zakłady Naukowe

Zakład Magnetycznych i Elektrycznych Właściwości Materiałów

Zakres badań:

  • metrologia stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych;
  • magnetyczne techniki badań nieniszczących (efekt Barkhausena, emisja magnetoakustyczna, prądy wirowe, MFL, EMAT);
  • analizy MES w zagadnieniach elektromagnetycznych i mechanicznych (ekranowanie pól, akustyka);
  • elektrochemia stosowana, szczególnie w aspekcie materiałów elektrodowych, do wykorzystania jako sensory elektrochemiczne, magazynowania energii elektrycznej lub elektroutleniania zanieczyszczeń;
  • degradacja metalicznych i półprzewodnikowych materiałów elektrodowych, przeniesienie ładunku przez niejednorodną granicę faz ciało stałe – ciecz;
  • wytwarzanie i azotowanie szkieł tlenkowych, szkło-ceramik, nanokompozytów;
  • badanie i analiza właściwości strukturalnych, elektrycznych i termicznych materiałów;
  • bioaktywne szkła i szkło-ceramiki, badanie biodegradacji;
  • synteza i badanie właściwości fizykochemicznych nanostruktur związków tlenków metali przejściowych, struktur węglowych oraz ich kompozytów;
  • wytwarzanie materiałów o kontrolowanej morfologii w kierunku ich zastosowań w elektrochemii oraz w oczyszczaniu wody, przy czym kontrola ta jest realizowana poprzez rozwijanie metody hydrotermalnej oraz autorskiej metody syntezy związków metali przejściowych.